ARKIB ADUAN JKT 2016 (Ogos - Dis)


Aduan yang diarkibkan adalah aduan-aduan yang diselesaikan oleh pegawai JKT sendiri atau mempunyai nilai untuk diarkibkan.
 

Bil.Tarikh AduanSumber AduanNama
Pengadu
Aduan/ PertanyaanTarikh SelesaiPenyelesaianDiselenggara oleh
 4/8/20163143En. David HengFollow up of meeting with Mustafa Kamal on 19 July 20167/9/2016Untuk makluman, tindakan terkini terhadap aduan kes David Heng adalah seperti berikut:
 
i) Isu penyata akaun
      - pihak MC telah kemukakan penyata akaun bertarikh 01 Julai 2016 kepada David Heng.
Wakil kepada David Heng, iaitu Stella Pang melalui email kepada pihak ejen pengurusan
pada 26 Ogos 2016 telah membuat kuiri berkaitan penyata tersebut dengan menyatakan terdapat bayaran yang telah dibuat pada akhir tahun 2015 tetapi tidak ditolak dari penyata.
      - Isu ini adalah melibatkan isu  penyerahan rekod oleh David Heng (bekas Pengerusi MC 2014/2015) kepada MC yang sekarang dimana MC yang lama belum membuat penyerahan semua rekod kepada MC yang baru. Perkara ini telah difailkan di Tribunal dan pendegaran telah dibuat pada 22 Ogos 2016. Walau bagaimanapun, David Heng tidak hadir. Tribunal akan keluarkan tarikh perbicaraan kes yang baru berkaitan isu penyerahan ini.
     - Oleh itu, pihak COB akan menunggu keputusan Tribunal dahulu sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil.

ii) Isu kebocoran bumbung
   - Satu perjumpaan diadakan pada 06.09.2016 bertempat di Bayu Emas jam 2.00 petang antara pihak COB, ejen pengurusan, peguam David Heng dan pihak kontraktor.
    - Peguam David Heng telah menyatakan David bersetuju untuk membuat pembaikan tersebut. Walau bagaimanapun pihak COB meminta supaya pihak peguam dapat sediakan surat dan dihantar kepada pihak MC dan COB berkaitan perkara ini. Ini bertujuan sebagai rekod bagi mengelakan sebarang masalah pada masa hadapan. Perkara ini telah dipersetujui dan pihak peguam David Heng akan sediakan surat tersebut dengan segera.
Sr Nik Ariff bin Long Dir
Pengarah Pesuruhjaya Bangunan
Majlis Bandaraya Pulau Pinang
 9/8/20160907Pn. LindaMay i know the procedures on burial exhumation as it is my friend's wish to reunite his dead paretns together in one burial site?12/8/2016According to Local Government Act 1976, (Act 171) under Exhumation of corpses (97) specify as follows:

No person shall within the  local authority area exhume any corpse of the remains of any corpse otherwise order of a Magistrate's Court for the purpose of a judicial enquiry or under a license granted by the local authority autorizing such exhumation and after payment to the local authority of such fee as may be determined by the local authority with the approval of the state authority. However, if cause of death was an infectious disease and corpse has been buried for less than five years, no license shall be granted.
Cik Sheela A/P Samivellu
Ketua Penolong Pengarah, JKT
 17/8/2016e-melPn. Nurul SyahirahSaya mohon pencerahan bagi waktu sebenar perjalanan kenderaan berat di kawasan Sungai Lembu, Berapit, Bukit Mertajam, Pulau Pinang17/8/2016Mohon panjangkan aduan/pertanyaan puan kepada Jabatan Pengangkutan Jalan, pihak Jabatan tidak terlibat dalam urusan kawalan trafik.Cik Sheela A/P Samivellu
Ketua Penolong Pengarah, JKT
 18/8/20163145Pn. Nur Atikah binti Zainal AbidinMohon pencerahan dan maklum balas di peringkat JKT berkaitan penambahan daerah Mu'alim, Perak dan daerah Kuala Nerus, Terengganu. Adakah pewujudan PBT telah dibuat di daerah tersebut.8/9/2016Dimaklumkan bahawa Daerah Mua'lim di bawah pentadbiran Majlis Daerah Tanjung Malim dan Daerah Kuala Nerus di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Kuala Terengganu.En. Ahmad Mustafa Kamal bin Dato' Haji Salim
Penolong Pengarah
Bahagian Dasar & Pengurusan Strategik, JKT
 22/8/20163146Pn. Zuraidah bin NoorazmiSuami saya telah membeli rumah di bawah pinjaman perumahan kerajaan di alamat surat menyurat tersebut pada tahun 2012. Pada tahun 2014, rumah tersebut sudah siap sepenuhnya.

Kami sudah menduduki rumah tersebut kerana pemotongan gaji telah dibuat. Masalah yang dihadapi sehingga kini, kami masih belum mendapat CCC atau CF rumah tersebut. Bagaimana cara untuk saya menyelesaikan masalah ini?
22/8/2016Langkah pertama adalah untuk pihak puan dapatkan kepastian dari Bahagian Bangunan MBKB samada projek ini berada di bawah sistem CFO atau CCC. Jika CFO maka MPKB boleh membantu menerangkan prosedur yang perlu dilakukan untuk pengeluaran CFO. Jika CCC maka aduan atau pertanyaan adalah wajar ditujukan kepada pihak pemaju dan arkitek projek berkenaan.

MPKB juga boleh membantu dalam berkongsi maklumat mengenai pemaju dan arkitek projek. Sebagai pembeli pihak puan ada hak untuk mendapatkan penjelasan berkaitan ketiadaan CFO atau CCC tersebut. Dalam mana-mana keadaan pun sepatutnya CFO atau CCC diserahkan terlebih dahulu kepada pembeli sebelum rumah boleh diduduki.
Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding
Kawalan Kemajuan
 23/8/20163154En. Mohd Irwan bin Mohd NizamAduan berkenaan sampah di Apartment Residensi Warnasari 2, Pelangi Seri Alam25/8/2016Untuk makluman tuan, walaupun cukai taksiran kawasan kediaman tuan sudah dikutip oleh pihak Majlis, pengurusan kutipan sampah masih lagi diuruskan oleh pihak pemaju kerana mereka belum menubuhkan Badan Pengurusan Bersama atau Join Mangement Body (JMB) bagi Residensi Warnasari 2.

Pemaju diberikan tempoh oleh undang-undang selama 12 bulan dari tarikh CCC dikeluarkan untuk menubuhkan JMB. Bagi kejiranan Warnasari 2, CCC dikeluarkan pada 14 September 2015. Pihak Majlis sudah mengeluarkan notis kepada pemaju supaya berbuat demikian.

Selagi mereka belum menubuhkan JMB di kejiranan itu, mereka perlu menguruskan sendiri semua urusan berkaitan kebersihan dan keselamatan kawasan itu.

Kutipan cukai taksiran yang dibuat oleh Majlis tidak melepaskan tanggungjawab pemaju untuk terus melaksanakan perkara-perkara yang mesti mereka lakukan sebelum tertubuhnya JMB.

Benarlah pada waktu ini urusan kebersihan dan pungutan sampah dilakukan oleh agen pengurusan yang dilantik oleh pemaju. Pembeli-pembeli unit kediaman di Residensi Warnasari berhak untuk meminta agen pengurusan yang dilantik oleh pemaju untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dengan sempurna.

Pihak Majlis akan campur tangan dengan memberikan peringatan kepada pemaju supaya menjaga hak dan kebajikan pembeli seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

Pihak kami akan memantau supaya kualiti perkhidmatan pengurusan sisa pepejal domestik yang diterima oleh kejiranan tuan setanding dengan apa yang diberikan oleh kontraktor kami di kejiranan lain iaitu kutipan sampah dari kebuk sampah perlu dilakukan dengan kekerapan 3 kali seminggu.
Mohammed Zakir Husin bin Mohammed Zahid
Pengarah,
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam,
Majlis Daerah Kuala Selangor
 23/8/20163155Pn. Mardziah binti RamliKepada siapakah saya perlu mengadu mengenai masalah lalat dari ladang ayam di kawasan kampung saya?25/8/2016Pihak puan boleh membuat aduan berkenaan kacau ganggu tersebut kepada pihak Majlis Daerah Manjung sebagai Pihak Berkuasa Tempatan yang bertanggungjawab atas kawasan Beruas, Perak. Untuk makluman puan, seksyen 80, 81 Akta 71 memperuntukkan PBT untuk mengambil langkah-langkah bagi menghapuskan kacau ganggu sama ada di premis awam atau premis persendirian.En. Ahmad Mustafa Kamal bin Dato' Haji Salim
Penolong Pengarah
Bahagian Dasar & Pengurusan Strategik, JKT
 24/8/20163156Pn. Rahila binti Anang BerahimBagaimana untuk memohon sijil PKA? Pihak JPA mencadangkan saya bertanya dengan Bahagian Perunding Kesihatan Persekitaran, Jabatan Kerajaan Tempatan. Ini adalah kerana dua staf baru PKA tidak mempunyai sijil PKA semasa dilantik. Mohon pencerahan lanjut tentang prosedur dan cara memohon.29/8/2016Bagi memohon sijil PKA:
1. pihak PBT perlu mendapatkan perlantikan dengan kelonggaran bersyarat dariapda pihak JPA
2. setelah diluluskan perlantikan sebagai PKA dengan kelonggaran bersyarat tersebut, kemukakan senarai nama PKA itu kepada Bahagian Perunding Kesihatan Persekitaran, Jabatan Kerajaan Tempatan
3. seterusnya pihak kami akan memaklumkan kepada pihak pengambilan kursus PKA di Kementerian Kesihatan Malaysia
4. seterusnya, pihak KKM akan mengadakan mesyuarat khas bagi menentukan kemasukan PKA dari PBT ke Institusi latihan PKA di KKM. Ini dilaksanakan 2 kali setahun mengikut sesi pengambilan pelajar iaitu pengambilan Januari dan Julai
5. mereka akan menjalani latihan selama 2 tahun yang dijalankan di institusi KKM
6. pihak PBT perlu membayar gaji penuh termasuk elaun yang berkenaan kepada pelatih PKA tersebut mengikut pekeliling perbendaharaan
7. mereka wajib lulus dalam kursus ini bagi melayakkan mereka mendapat sijil PKA dan seterusnya untuk disahkan dalam jawatan. Jika tidak lulus, tiada sijil diberikan.
Dr. Hasnah binti Bibon
Ketua Perunding Bahagian Perundingan Kesihatan Persekitaran, JKT
 26/8/20163161En. Mohd Ubaidillah bin MohamadSaya ada membeli sebuah rumah lot banglo atas nama perseorangan. Rumah tersebut telah dibina oleh syarikat perumahan suami penama tersebut. Malangnya sampai hari ini saya masih belum mendapat CCC dari pemaju tersebut. Apa tindakan yang boleh saya buat untuk mendapatkan CCC28/8/2016Soalan bertulis boleh diajukan kepada Arkitek bagi projek tersebut dan salinkan kepada pemaju projek. Adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta 133 bagi mana-mana orang yang menduduki rumah atau orang yang menyebabkan rumah diduduki tanpa CCC.Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding
Kawalan Kemajuan
 26/8/20163165En. David HengZero response from COB Penang7/9/2016Untuk makluman, tindakan terkini terhadap aduan kes David Heng adalah seperti berikut:
 
i) Isu penyata akaun
      - pihak MC telah kemukakan penyata akaun bertarikh 01 Julai 2016 kepada David Heng.
Wakil kepada David Heng, iaitu Stella Pang melalui email kepada pihak ejen pengurusan
pada 26 Ogos 2016 telah membuat kuiri berkaitan penyata tersebut dengan menyatakan terdapat bayaran yang telah dibuat pada akhir tahun 2015 tetapi tidak ditolak dari penyata.
      - Isu ini adalah melibatkan isu  penyerahan rekod oleh David Heng (bekas Pengerusi MC 2014/2015) kepada MC yang sekarang dimana MC yang lama belum membuat penyerahan semua rekod kepada MC yang baru. Perkara ini telah difailkan di Tribunal dan pendegaran telah dibuat pada 22 Ogos 2016. Walau bagaimanapun, David Heng tidak hadir. Tribunal akan keluarkan tarikh perbicaraan kes yang baru berkaitan isu penyerahan ini.
     - Oleh itu, pihak COB akan menunggu keputusan Tribunal dahulu sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil.
 
ii) Isu kebocoran bumbung
   - Satu perjumpaan diadakan pada 06.09.2016 bertempat di Bayu Emas jam 2.00 petang antara pihak COB, ejen pengurusan, peguam David Heng dan pihak kontraktor.
    - Peguam David Heng telah menyatakan David bersetuju untuk membuat pembaikan tersebut. Walau bagaimanapun pihak COB meminta supaya pihak peguam dapat sediakan surat dan dihantar kepada pihak MC dan COB berkaitan perkara ini. Ini bertujuan sebagai rekod bagi mengelakan sebarang masalah pada masa hadapan. Perkara ini telah dipersetujui dan pihak peguam David Heng akan sediakan surat tersebut dengan segera.
Sr Nik Ariff bin Long Dir
Pengarah Pesuruhjaya Bangunan
Majlis Bandaraya Pulau Pinang
 29/8/20163166Cik Poon Mei ZiJiran saya yang tinggal di tingkat atas pangsapuri saya di Kinrara Ria, Puchong mempunyai taman tumbuh-tumbuhan yang besar dan merebak ke rumah jiran. Kes ini telah dilaporkan ke Jabatan Pengurusan Pangsapuri, namun tiada perubahan.28/9/2016Pihak Jabatan Pesuruhjaya Bangunan telah mengeluarkan surat kepada pemilik unit dan juga MC Kinrara Ria untuk tindakan selanjutnya kerana kawasan tersebut di bawah penyenggaraan pihak MC pada 6/5/2016.

Pihak COB telah mengeluarkan surat ke-2 kepada pemilik unit B-10-14 mengenai tanaman pokok supaya menyelenggara dengan baik dan meminta pihak MC mengambil tindakan sewajarnya sekiranya penghuni tidak mematuhi arahan pada 20/5/2016.

Pihak COB telah mengeluarkan surat ke-3 keapda MC Kinrara Ria supaya mengambil tindakan dengan sewajarnya pada 6/9/2016.
Pn. Noor Sabrina binti Samsudin
Majlis Perbandaran Subang Jaya
 10/9/20163178Pn. Nur FatihahAtap rumah kosong sebelah rumah saya telah pecah oleh ribut dan mengakibatkan air masuk dan bertakung.11/11/2016Siasatan telah dilakukan oleh Jabatan Perkhidmatan Masyarakat dan Perbandaran, MPT pada 22/9/2016 dan mendapati rumah tersebut tidak berpenghuni. MPT telah mengambil tindakan dengan melakukan penyemburan 'abate' di sekitar luar rumah kerana pagar depan dan belakang rumah tersebut berkunci.Pn. Kamisah binti Zainal Affuad
Bahagian Perhubungan Awam
Majlis Perbandaran Temerloh
 14/9/20163179En. Hafez bin AmazahApakah syarat atau undang-undang yang diguna pakai cara meletak kenderaan dalam taman perumahan?21/9/2016Perancangan suatu perumahan perlu berpandukan kepada Garis  Panduan Perancangan Perumahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa manakala bagi sesuatu taman perlu mematuhi Undang-undang Kecil Taman Pihak Berkuasa Tempatan.En. Ahmad Mustafa Kamal bin Salim
Bahagian Dasar dan Pengurusan Strategik, JKT
 19/9/2016e-melPn. Wan Sok YenSaya sebagai pemilik kedai menghadapi masalah lalulintas di Jalan Puteri 4/8 sejak 2014. Aduan telah diadu kepada MPSJ mengenai isu kereta letak di petak letak kereta tanpa bayaran dan kereta diletak merata-rata tempat di luar petak kereta sehingga menghalang lalulintas tetapi tiada tindakan MPSJ25/10/2016
Hasil siasatan pada 7/10/2016 dan 19/10/2016 mendapati kawasan ini merupakan kawasan komersial baru dan kurang dikunjungi orang awam. Permasalahan ini tiada kaitan dengan pemasalahan lalulintas di lokasi tersebut.

Masalah kenderaan yang meletakkan kenderaan secara berlapis tidaklah kritikal memandangkan jalan di lokasi tersebut mempunyai keluasan jalan yang agak lebar dan tidak mendatangkan permasalahan kepada pengguna jalan raya. Sepanjang Januari hingga 5 Oktober 2016, 1665 Notis Tawaran Kompaun serta 30 tundaan di kawasan Bandar Puteri 4, Puchong telah dikeluarkan oleh Majlis.
 
Isu pemasangan mesin bayar dan peraga di lokasi tersebut baru diwartakan dan pemasangan tersebut dijangka akan dilakukan di Fasa Ketiga.

Pihak Majlis turut melawat lokasi pengadu bagi mengenalpasti permasalahan yang dihadapi dan mendapati premis yang dinyatakan pengadu tutup dan tidak beroperasi. Semakan Majlis mendapati premis tersebut pernah mempunyai lesen sementara tetapi gagal mendapatkan lesen penuh perniagaan kerana tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak Majlis.
Pn. Noor Sabrina binti Samsudin
Majlis Perbandaran Subang Jaya
 26/9/20163186En. Ahmad Fauzi bin Mohd NoordinOn behalf of PNB Development Sdn Bhd, we would like to be brief further on mandatory installation of mosquito trap8/11/2016Bahagian Perundingan Kesihatan Persekitaran, Jabatan Kerajaan Tempatan sedang mendapatkan ulasan daripada pihak berkepentingan iaitu Universiti Awam dan Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan kesesuaian pemasangan alat ini di tapak-tapak bina oleh pemaju perumahan.Dr. Hasnah binti Bibon
Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran
 27/9/20163187Pn. Hew Li HuangOleh sebab kolam renang di kondo yang saya tinggal tidak bersih, saya harap dapat garispanduan penyelenggaraan kolam renang supaya dapat hantar kepada Badan Pengurusan Kondo.23/11/2016Untuk makluman puan, garis panduan Pengurusan dan Penyenggaraan Kolam Renang masih belum mendapat kelulusan untuk digunapakai di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Status bagi garis panduan ini adalah sedang menunggu untuk dibentangkan di peringkat Kementerian dan selanjutnya dibentangkan di Mesyaurat Negara dan Kerajaan Tempatan (MNKT) bagi kelulusan.Pn. Norazlina binti Rozali
Perunding
Bahagian Perunding Kejuruteraan Kesihatan Umum
 2/10/2016Portal e-HomePn. Ho Bei LeSaya ingin membuat aduan tentang pokok yang terlebih tinggi dan bahaya di depan rumah saya. Ketinggian pokok ini telah melebihi tiang elektrik dan bumbung rumah.10/10/2016Hasil siasatan dan semakan telah dibuat dan mendapati 1 nos pokok jenis 'Tower Tree'. Ianya di luar bidang kuasa Jabatan Landskap dan Rekreasi, MP Kajang kerana pokok tersebut ditanam oleh penduduk. Pihak Majlis tidak menyelenggara pokok-pokok yang ditanam oleh penduduk, pokok-pokok yang bukan ditanam oleh pihak Majlis dan pokok-pokok buah.En. Kamarul Izlan bin Sulaiman
Majlis Perbandaran Kajang
 14/10/2016e-melEn. Rambanda Herath1. Kereta saya telah dikompaun dan ditarik perondo MPSJ walaupun meletak di bawak pokok-pokok yang tiada 'garis kuning' dan langsung tidak menghalang lalu lintas.

2. Setiap hari, banyak kereta besar serta kecil pakir secara haram di depan sekolah Internaional Sri Sedaya, Subang Jaya tetapi pihak MPSJ tidak berbuat apa-apa

3. Di Bandar Sunway, selalu berlaku kesesakan lalulintas dan banyak kereta pakir secara 'double parking' tetapi tiada tindakan daripada MPSJ
25/10/2016Hasil siasatan mendapati pihak pengadu telah melakukan kesalahan di bawah Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak (MPSJ) 2007) di atas kesalahan meletak kenderaan di tempat bukan letak kereta. Kenderaan pengadu telah ditunda dan satu Notis Tawaran Kompaun telah dikeluarkan kepada pengadu pada 12/10/2016 mengikut Standard Operation Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Semakan lanjut Majlis mendapati pihak pengadu telah mejelaskan kompaun yang dikenakan.

Kesesakan lalulintas di Sekolah International Sri Sedaya adalah bersifat sementara di mana kesesakan berlaku kerana ibu bapa ingin menghantar dan mengambil anak mereka dari sekolah. Pihak MPSJ dan Polis turut membantu di dalam usaha penyuraian kesesakan lalu lintas dari masa ke semasa di lokasi tersebut.

Bagi isu kesesakan lulu lintas di Lebuhraya Damansara Puchong/Bandar Sunway, kesesakan tersebut tidak dapat dielakkan kerana bilangan pengguna kenderaan yang melalui jalan tersebut semakin meningkat setiap hari dan ianya di luar kawalan pihak Majlis.
Pn. Noor Sabrina binti Samsudin
Majlis Perbandaran Subang Jaya
 17/10/2016e-melEn. Parthiban a/l ShumugamRumah jiran saya telah ditinggalkan oleh pemilik bertahun yang lepas dan telah menjadi semak-samun serta belukar. Aduan telah dihantar kepada Unit Kesihatan Majlis Daerah Tampin tetapi tiada tindakan diambil.28/10/2016Notis di bawah seksyen 74 (mengkehendaki pembersihan rumah kotor) bertarikh 17/10/2016 telah dihantar melalui pos kepada pemilik rumah Encik Wong Sze Sean.

Lawatan semula ke lokasi aduan pada 26/10/2016 mendapati premis yang diadu telah dibersihkan oleh pemilik rumah. Pemakluman status telah dimaklumkan kepada pengadu pada 26/10/2016 melalui aplikasi whatsapp.
Pn. Norliza binti Md Isa
Majlis Daerah Tampin
 24/10/20163211En. Muhammad Johar bin MohamadMohon bantuan sekiranya PTPTN ingin mendapatkan kawasan-kawasan yang berada di bawah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berkuatkuasa. Ini berikutan berdasarkan kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2012, penetapan bagi elaun Bantuan Sara Hidup (BSH) untuk pegawai Perkhidmatan Awam adalah berdasarkan kepada kawasan-kawasan di bawah kawasan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang terlibat - Kawasan A, Kawasan B dan lain-lain kawasan. Ini juga berikutan PTPTN telah membuka cawangan di seluruh Malaysia dan pihak PTPTN sukar untuk menetapkan elaun BSH yang berkelayakan kepada pegawai memandangkan pihak kami tidak mempunyai kepakaran dalam penetapan kawasan yang terlibat di bawah PBT yang mana29/11/2016merujuk kepada pertanyaan tuan, diharap pihak tuan dapat merujuk kepada data di http://www.epbt.gov.my/osc/PBT2_index.cfm?Neg=00&Taraf=0&S=2 bagi penetapan BSH yang diperlukan.Pn. Poon Ai Phin
Bahagian Pengurusan Maklumat, JKT

ARKIB ADUAN JKT 2016 (Jan - Jul)


Aduan yang diarkibkan adalah aduan-aduan yang diselesaikan oleh pegawai JKT sendiri atau mempunyai nilai untuk diarkibkan.
 

Bil.Tarikh AduanSumber AduanNama
Pengadu
Aduan/ PertanyaanTarikh SelesaiPenyelesaianDiselenggara oleh
 15/1/20163002En. Muhammad Fadhlan bin MarzukhiAdakah  benar sekiranya projek premis kerajaan yang direkabina dan diselia pembinaan oleh pihak JKR (tanpa campurtangan perunding) tidak perlu mendapatkan Sijil Kelayakan Menduduki daripada Pihak Berkuasa Tempatan? Adakah mana-mana pekeliling yang boleh mengesahkan kenyataan ini?15/1/2016Projek-projek kerajaan persekutuan dikecualikan dari Perakuan Siap dan Pematuhan atau Perakuan Kelayakan Menduduki (CFO) selaras pekeliling kementerian tahun 1995 dan 1999 yg bertajuk Peraturan Membina Bangunan Kerajaan Persekutuan Dalam Kawasan PBT. Pekeliling boleh dimuat turun dari laman sesawang Jabatan Kerajaan Tempatan.Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding
Kawalan Kemajuan
 21/1/20163005Pn. Rahana binti AbdullahKenaikan lesen/permit perniagaan yang tidak munasabah16/2/2016Fi lesen yang dikenakan adalah berdasarkan kepada penetapan yang telah diwartakan di dalam peruntukan undang-undang kecil. Pelesenan, tred, perniagaan dan perindustrian (Majlis Perbandaran Selayang) 2007. Fi lesen ini dikenakan bagi tempoh 1 tahun yang akan tamat pada 31 Disember tahun semasa.Bahagian Pengaduan Awam
Jabatan Korporat
Majlis Perbandaran Selayang
 26/1/2016e-melCik funky_fisha1. Saya ingin bertanya sama ada perlantikan PKA skim khidmat singkat akan diteruskan setiap tahun atau tahun ini sahaja
2. Sekiranya ingin sambung belajar PKA, bagaimana syarat perlantikan dan permohonan yang ingin dibuat?
3/2/20161. Pelantikan Contract For Service PKA hanya dibuat sekali iaitu pada tahun 2009 di bawah Pakej Rancangan Ekonomi Kedua, walau bagaimanapun penyambungan Kontrak PKA setiap tahun adalah tertakluk kepada keputusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan
2. Tidak berkaitan.
Pn. Siti Noorhafzan binti Ahmad Zaki
Bahagian Khidmat Pengurusan
 10/2/2016e-melEn. Muhd NiezamPermohonan bantuan kewangan pengajian Ijazah Sarjana Muda25/2/2016Setakat ini, JKT tidak pernah menawarkan apa-apa bentuk biasiswa pengajian kepada pelajar. Sehubungan dengan itu, mohon untuk merujuk kepada Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia untuk tujuan tersebut.Pn. Poon Ai Phin
Bahagian Pengurusan Maklumat
 11/2/20163010En. Ahmad Asmawi bin Abd Rahman1. di manakah urusan penyelesaian pinjaman/pembiayaan perumahan boleh dilakukan di negeri Perak?
2. setelah pembayaran penuh/penyelesaian penuh dibuat, berapa lamakah proses pemulangan geran tanah, borang melepas gadai 16N dan pendua gadaian akan diserahkan kepada pemilik?
3. adkah pihak kementerian menyediakan/melaksanakan borang melepas gadai 16N dengan selengkapnya termasuk penyaksian tandatangan sebelum diserahakan kepada pemilik atau pemilik perlu menyediakan borang 16N untuk disempernakan oleh kementerian sebelum pendaftaran dilakukan di pejabat tanah yang berkenaan?
4. adakah rebat akan diberikan pada akaun yang belum cukup tempoh tetapi pembayaran/penyelesain awal dilakukan?
26/2/2016Jabatan ini tiada berkaitan dengan pinjaman perumahan. Sila rujuk kepada Bahagian Pinjaman Perumahan, Putrajaya untuk penjelasan lanjut pengenai tatacara dan prosedur mengenai pertukaran nama dan pinjaman perumahan.Cik Sheela A/P Samivellu
Ketua Penolong Pengarah
Bahagian Dasar dan Pengurusan Strategik, JKT
 
 15/2/20163011En. Mohd Hakimi bin Mohamad BakariAdakah pihak PBT bertanggungjawab ke atas parit dan longkang di tepi jalan raya? kerana tiada tindakan yang diambil oleh PBT untuk menguruskan longkang yang tersumbat di tempat saya1/3/2016Hasil siasatan pentadbiran pada 29/2/2016 jam 10.30 pagi mendapati sistem saliran longkang tersumbat adalah di Jalan FT004 (Jalan Baling/Kulim Gerik). Untuk makluman, longkang yang dimaksudkan adalah bidang kuasa JKR di bawah selian Belati Wangsa. Perkara ini telah dimaklumkan keapda JKR Baling untuk tindakan.Pejabat Daerah Baling
 24/2/2016e-melPn. Winnie Chuah1.belakang rumah kediaman kami dibina tiada setback/tiada jarak/laluan pejalan kaki (40 kaki) terlalu hampir dengan lereng/cerun bukit yang mana telah menyebabkan boleh berlaku daun, pasir, batu dan kekotoran jatuh dari lereng/ceren bukit tersebut memasuki ke kawasan belakang rumah. cerun/bukit yang terlalu hampir dengan rumah kami - zon penampan dan tembok penahan tidak dibina untuk melindungi zon kediaman dari bencana alam atau mencegah kegelinciran tanah pada masa hadapan. cerun/lereng bukit tersebut sangat tegak 90 degree bukan granite dan di bawah kaki bukit (soft soil) sangat bahaya jika berlaku tanah runtuh.

2. apabila musim hujan, air kotor yang turun dari cerun/lereng bukit memasuki ke kawasan rumah kami seperti air terjun. Benteng dinding yang dibina di bahagian belakang rumah kami tidak mampu menahan air yang turun tersebut dan longkang kecil yang dibina bagi mengalirkan air tersebut juga tidak berfungsi disebabkan pembinaan dinding di kedua-dua rumah jiran bersebelahan kami tersebut telah menutup laluan longkang tersebut sehingga menyebabkan benteng dinding tersebut terpaksa dibuat beberapa lubang bagi mengalirkan air tersebut ke dalam longkang kecil kawasan rumah kami. Ini telah menyebabkan kawasan rumah kami menjadi kotor dan fungus. Pada hari panas dan tiada hujan, kadang-kala berlaku juga pengaliran air kotar dari bukit tersebut ke kawasan rumah kami dengan beberapa bunyi yang mengganggu suasana kami.
8/6/20161. Aduan ini telah diambil tindakan oleh Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah tertakluk kepada Akta Pemajuan Perumahan (Kawasan dan Pelesenan) 1966. Melalui Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah di Kepala Batas Pulau Pinang dimana terdapat beberapa perkara yang perlu dilaksanakan oleh pemaju iaitu:
 • pemaju perlu menyediakan zon penampan dan tembok penahan di belakang rumahnya untuk melindungi rumah tersebut daripada kegelinciran tanah berlaku. Pihak  pemaju juga hendaklah membayar kepada pengadu sejumlah wang RM 35,800 sebagai gantirugi atau kos memperbaiki dan memperbetulkan kecacatan atau kekurangan yang telah dituntut oleh pengadu
 • pemaju iaitu Hartawan Bahagian Sdn Bhd telah menyediakan sepertimana yang telah diarahkan kepada pengadu melalui surat HBSB/JPN/VistaHill/L0127. Mengikut MPT juga, pemaju dan perunding telah kemukakan semula pelan kerja tanah mengikut keadaan 'as built'. Namun pejabat ini berpendapat bahawa berkemungkinan masalah ini masih dihadapi oleh pengadu oleh disebabkan kerja pembinaan yang masih dijalankan pada masa ini di bahagian atas bukit di belakang rumah walaupun telah dibina tembok penahan oleh pihak pemaju. Pejabat ini juga berpandangan pemaju wajar membina interceptor drain dan pagar penghadang sementara bagi mengelakkan air dan sisa binaan daripada memasuki kawasan rumah pengadu.
 
2. melalui perbincangan yang dijalankan bersama pihak MPT, pejabat ini telah dimaklumkan bahawa pembinaan rumah banglo yang dibina oleh pihak pemaju iaitu Crest Max Sdn Bhd adalah tidak dibenarkan kerana tidak memenuhi garis panduan pembangunan kawasan bukit. Pemaju juga telah diarahkan untuk memberhentikan serta merta kerja-kerja tanah termasuklah kerja-kerja pembangunan di kawasan tersebut. Surat ketidakpatuhan dan pelanggaran syarat kelulusan pelan kerja tanah ini telah dikeluarkan oleh pihak MPT pada 23 Mac 2015 (MPTpg F5/291/11/08/KM (26)).

Pihak MPT perlu membuat pemantauan terhadap pembinaan yang masih dijalankan oleh pihak pemaju tersebut walaupun telah diarahkan untuk memberhentikan serta-merta kerja tanah dan kerja-kerja pembinaan. Pihak MPT juga boleh mengambil tindakan undang-undang di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) di atas kesalahannya.

Pihak MPT disyorkan supaya mengarahkan pemaju untuk membina interceptor drain dan outlet drain tanpa melalui Lot 53, supaya larian air dari bahagian atas tidak melalui Lot 53 secara khusus.
Puan Eka Kusmawati Suparmanto
Perunding
Bahagian Perundingan Kejuruteraan Awam, JKT
 4/3/2016e-melEn. Lee Chong LinTanah pertanian ayah dilanda banjir disebabkan projek perumahan di sebelah rumah. Semua tanaman pokok di kebun telah rosak dan mati mungkin akan menyebabkan kemalangan yang tidak diingini seperti tumbangan pokok kelapa akibat angin kencang dan ini akan menyebabkan kemalangan nyawa penduduk awam atau pekerja pemaju. selain itu, tapak pembinaan projek perumahan ini tidak dikawal oleh pagar juga mungkin akan menyebabkan kemalangan yang tidak diingini kepada penduduk awam.27/4/2016Melalui siasatan yang dilakukan oleh pihak pemaju yang terlibat mendapati hanya melibatkan sebatang pokok sahaja dan aduan mengatakan membahayakan orang awam adalah tidak benar. Oleh yang demikian, pihak pemaju tidak diwajibkan untuk memasang hording/pagar sempadan pemajuan kerana kawasan berkenaan hanya dikelilingi oleh kebun dan tiada kawasan perumahan ataupun pembangunan.En. Mohamad Razif bin Ramli
Setiausaha Majlis
Majlis Daerah Kerian
 6/3/2016FBEn. Harjit Singh GillMerujuk kepada aduan bertarikh 12 Julai 2013, no rujukan Kem/Jab: 43KPKT/(07)/COB/3/4 Jld 2._, sehingga hari ini masalah lif masih berlarutan16/6/2016
Kerosakan lif Pangsapuri Melur termasuk di dalam kawasan harta bersama iaitu di bawah tanggungjawab Perbadanan Pengurusan (MC).

Pihak Pesuruhjaya Bangunan Kuala Lumpur (COBKL) ingin membawa perhatian pihak MC untuk merujuk kepada Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) berkenaan kewajipan dan kuasa pihak MC. Di bawah seksyen 21(1) menyatakan kewajipan MC adalah menyenggarakan dan menguruskan dengan sepatutnya bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak dan harta bersama, dan menjaganya dalam keadaan yang baik.
 
Pihak COBKL ingin menegaskan dan mengingatkan kepada pihak MC akan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sebagaimana diperuntukan di bawah peruturan. Kegagalan/keengganan pihak MC melaksanakan tanggungjawab tersebut membolehkan pengadu/pemunya petak boleh membawa perkara tersebut ke Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata, peraturan ini boleh dimuat turun di www.federalgazette.agc.gov.my
En. Mas Haikal Faiz bin Mas Jamalullail
Bahagian Pesuruhjaya Bangunan,
Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta, DBKl
 14/3/20163024Cik Fariesha Farha binti RamliSaya telah membeli sebuah rumah teres 2 tingkat di Taman Samrat (kini Taman Asoka) di Jalan Batu 3 35000 Tapah. Masalah yang dialami apabila pemaju mengatakan ccc/cfo telah dikeluarkan tanpa kemudahan jalan berturap serta rumput dan kebersihan kawasan keliling tidak diselia dengan sebaiknya. Saya telah berhubung dengan Majlis Daerah Tapah dan mengatakan ia tanggungjawab pemaju. Apabila diadukan kepada pemaju, pemaju mengatakan ia tanggungjawab PBT4/4/2016CFO atau CCC dikeluarkan apabila pembinaan sesuatu projek dan bangunan telah siap dan mamatuhi kehendak undang-undang. Oleh yang demikian, adalah menjadi tanggungjawab pemaju memastikan jalan berturap dan rumpat disediakan sebelum CFO atau CCC dikeluarkan. Pemaju juga adalah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kawasan sekeliling dalam tempoh tanggungan kecacatan sebelum diserahkan kepada PBTPn. Siti Nurafikah binti Sani
Bahagian Penyelidikan dan Perundangan Teknikal
 26/3/20163063En. Amir bin IliasSaya mengalamai masalah dengan anjing jiran. Jiran tidak mengambil tahu tentang kebersihan setelah beberapa kali ditegur. Najis dan kencing anjingnya tidak dibersihakan sekerap yang mungkin.8/4/2016Pihak majlis telah menjalankan siasatan pada 5 April 2016. Notis kacauganggu dihapuskan Sek. 82 dikeluarkan kepada pemilik supaya memohon lesen pemilikan anjing daripada Majlis Perbandaran Selayang dalam tempoh 7 hari dan menjaga kebersihan kawasan persekitran.Pn. Wan Azamimi binti Wan Abdullah
Bahagian Pengaduan Awam
Jabatan Korporat
Majlis Perbadaran Selayang
 14/4/2016e-melPn. Lee Jing1. Majlis Perbandaran Taiping mengeluarkan notis amaran tanpa asas yang kukuh dan munasabah, dan gagal menjelaskan dasar di mana notis ini dikeluarkan
2. Notis amaran Majlis Perbandaran Taiping tidak menyebut secara jelas apakah kesalahan ayah saya
20/5/2016Dimaklumkan Majlis Perbandaran Taiping (MPT) telah menerima aduan daripada pengadu awam mengenai hartanah (milik bapa Puan Lee Jing) berkaitan pokok-pokok yang tidak dirapi sehingga menyebabkan semak samun dan dikhuatiri pembesaran pokok-pokok tersebut mencencah kepada wayar letrik yang merentasi kawasan rumah tersebut serta bimbang akar pokok tersebut juga akan memberi kesan kepada kerosakan longkang serta struktur dinding rumah pengadu awam berkenaan.

Sehubungan dengan itu, siasatan ke hartanah tersebut telah dibuat dan mendapati kawasan hartanah terdapat pokok-pokok serta tumbuhan tapa perapian sempurna yang berkeadaan semak dan perekitaran kawasan juga tidak bersih. Oleh itu, pemilik hartanah tersebut hendaklah membersihkan semak tersebut berdasarkan Seksyen 74, Akta Kerajaan Tempatan yang mana notis teleh diserahkan. MPT berpendapat tindakan yang dilakukan dengan mengeluarkan notis adalah bagi menjaga kepentingan awam dan selaras dengan peruntukan undang-undang. Keadaan semak tersebut boleh menjejaskan keselamatan penduduk sekitar terutamanya ancaman binatang berbisa seperti ular.
Haji Khairul Anwar bin Hashim
Pengarah Perkhidmatan Bandar dan Kesihatan
Majlis Perbandaran Taiping
 19/4/2016e-melEn. Rambanda HerathSaya ingin membuat aduan terhadap Pengurusan Pangsapuri Merak (Merak Apartment) di Jalan BK 3/1 Bdr Kinrara, 47100 Puchong, Selangor
1. Lif rosak - pada 18hb April 2016 jam lebih kurang 6.30pm, saya dan anak perempuan saya balik ke Pangsapuri Merak selepas kerja dan dapati lif rosak dan kawasan di sekeliling tingkat bawah & lobi gelap tetapi di dalam pangsapuri ada elektrik
2. tiada air - pada 19hb April 2016 jam 6.20am, didapati tidak ada bekalan air ke pangsapuri. ini sering berlaku.
3. bahaya kolam renang - kolam renang pangsapuri ini selalu rosak di bahagian tepi kelilingnya
4. bahaya di lif - warga pangsapuri masuk ke lif dengan badan yang basah selepas berenang dan menjadikan lif basah dan simen luar lif juga basah. Perkara ini boleh dilihat di CCTB tetapi pengurusan pangsapuri tidak mengambil tindakan
23/5/2016Aduan berkenaan pengurusan lif
 • berdasarkan semakan dokumen yang dibekalkan oleh pihak pengurusan, pihak MS Elevators Engineering Sdn Bhd merupakan kontraktor yang dilantik oleh pihak Perbadanan Pengurusan (MC)  bagi menjalankan kerja-kerja penyenggaraan lif bagi pangsapuri tersebut.
 • berdasarkan laporan daripada pihak kontraktor didapati bahawa lif berkaitan berada dalam keadaan yang baik

Aduan berkenaan masalah gangguan air sering berlaku
 • gangguan air berlaku disebabkan kebocoran paip di seluruh kawasan Bandar Kinrara 3 (BK3). Pihak Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) telah mengambil tindakan segera dengan membaiki kebocoran paip tersebut

Sekiranya pihak tuan tidak berpuas hati dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak MC, pihak tuan boleh mengusulkan perkara tersebut ke dalam mana-mana Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) atau Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM).
Sr. Satinah binti Safirol
Majlis Perbandaran Subang Jaya
 21/4/20163071En. Mohd Rafizal bin RazaliPermohonan untuk mendapatkan garis panduan PBT bagi penempatan pelajar antarabangsa di hostel14/7/2016Hasil semakan dengan seksyen perundangan, tidak terdapat garis panduan PBT berkenaan dengan penempatan pelajar antarabangsa di hostelEn. Ahmad Mustafa Kamal bin Dato' Haji Salim
Penolong Pengarah
Bahagian Dasar & Pengurusan Strategik, JKT
 23/4/20163073Pn. Kasturi A/P DasTolong bersihkan iklan-iklan wang pinjaman berlesen di seluruh semenyih18/7/20161. Tindakan penurunan iklan di Bandar Sunway Semenyih/ Taman Desa Mewah pada 25/4/2016 3 petang
bunting - 60
banner - 20
poster - 80

2. Tindakan penurunan iklan pada 3/5/2016
bunting - 50
banner - 15
poster - 80
Bahagian Aduan,
Unit Perancangan Korporat dan Perhubungan Awam
Majlis Perbandaran Kajang
 3/5/2016e-melCik ChuaKopitiam yang beralamat No 117, Jalan Setia Jaya Utama, Taman Setia Jaya, 83000 Batu Pahat, Johor menyidangkan makanan yang ada lipas dan penjual makan tersebut ambil keluar lipas itu sahaja bila diadu. Di belakang kedai didapati parabut untuk simpan cawan-cawan, mangkuk-mangkuk dipenuhi dengan najis tikus.

Kedai tersebut juga berniaga tanpa lesen dan pekerja kedai tiada suntikan
9/6/2016Siasatan telah dijalankan pada 9/5/2016 oleh Unit Jabatan Kesihatan dan Pelesenan Majlis Perbandaran Batu Pahat dan didapati aduan tersebut adalah benar.

Kompaun telah dikeluarkan (No. 102301) dan kebersihan keseluruhan premis kurang memuaskan dari segi barang-barang yang perlu dibuang masih ada di dalam kedai serta menyumbang kehadiran lipas dalam premis tersebut.
Pn. Esa Sayuti
Pegawai Khidmat Pelanggan
Majlis Perbandaran Batu Pahat
Unit Aduan Awam
 3/5/2016e-melEn. Steven ThooQ&A session with the head of the vektor Malaysia fogger team 3 March 2016 claimed that:
1. they are Malay Government and foggers must wear mask or buy their own mask in Malaysia or be poisoned
2. they are authorised to poison any house without any mask worn by citizens and without any fogging warrants and documentations from Cheras Pantai Hospital Records, claiming that they represent the Graduated Doctors of Malaysia
3. they said western government and doctors does not use poisons, that is their medicine business
4. they sworn using the Malaysian government nama, that they are the government servants and not the sub contractors to the government in Malaysia
5. they fog any homes in Malaysia as if it is their own house as much as they like with or without getting paid
6. if i were to stop them from fogging my parents at home, they will vow to threaten me in a group with threats as recorded in video.
20/6/2016Setiap aktiviti kawalan vektor termasuk semburan ruang thermal (SRT) dan Ultra Low Volume (ULV) dijalankan mengikut Standard Operating Procedure (S.O.P) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.


Untuk makluman pihak tuan, Aktiviti kawalan vektor yang dijalankan di sekitar kawasan Taman Cheras telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Pihak KKM menjalankan aktiviti-aktiviti berkenaan Semburan Ruang Termal (SRT) dan Ultra Low Volume (ULV) berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Mengikut SOP yang dikeluarkan oleh KKM, sebelum semburan dijalankan i) Notis pemberitahuan akan diedarkan kepada penduduk semasa Penghapusan Tempat Pembiakan (PTP) dijalankan pada sebelah pagi ii) pemakluman melalui siar raya sejurus sebelum aktiviti SRT dan ULV dilaksanakan menerusi pembesar suara. Pemberitahuan/pemakluman melalui notis dan siar raya ini hanya akan dilaksanakan di lokasi wabak dan hot spot denggi sahaja. Kebanyakan bahan kimia yang digunakan untuk SRT dan ULV adalah bahan aktif racun Organofosfat yang kurang toksik. Walaubagimanapun jika seringkali terdedah dalam temoh jangkamasa yang lama boleh mengakibatkan keracunan. Jika pihak tuan mempunyai sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung terus dengan pihak Pejabat Kesihatan Cheras.
En. Tong Foo Kong
Pegawai Kesihatan Persekitaran
Jabatan Kebersihan dan Alam Sekitar, DBKL

Dr. Hasnah binti Bibon
Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran, JKT
 10/5/20163091Pn. Chai Siew FernSaya ternampak rumah berdekatan saya terdapat kolam terbiar dan saya bimbang kolam jadi sarang nyamuk.31/5/2016Siasatan telah dijalankan pada 31/5/2016 dan didapati tiada pembiakan ditemui. Pemeriksaan juga dijalankan di sekitar kawasan perumahan juga tiada pembiakan.

Racun pembunuh jentik-jentik (AZAI)  telah diletakkan ke dalam kolam sebagain tindakan pencegahan

Dalam proses mencari pemilik rumah terebut untuk diberi notis pembersihan kerana semasa siasatan pemilik tiada di rumah.
En. Jamaludin bin Mohd Nor
Jabatan Kebersihan dan Alam Sekitar, DBKL
 16/5/20163094En. HadiAduan tentang taman permainan yang rosak kepada MBSA tiada maklum balas selepas 3 bulan26/10/2016Maklum balas kepada pengadu telah dibuat pada 25/5/2016 melalui emel pengadu.

Pemantauan semula di tapak telah dilaksanakan pada 28 September 2016 dan didapati alat permainan adalah dalam keadaan baik
En. Azlan bin Dolah
Unit Pengaduan Awam
Bahagian Korporat dan Perhubungan Awam
Majlis Bandaraya Shah Alam
 18/5/20163116En. Tang Koon KeeAduan tentang kebersihan di sekitar flat lama. Kebelakangan ini terdapat banyak tikus yang besar berkeliaran di sekitar kawasan perumahan flat dan bangkai-bangkai tikus di sekitar kawasan ini.10/6/2016Hasil pemeriksaan mendapati:
 • beberapa lokasi seperti di sekitar rumah pangsa, tempat pembuangan sampah, longkang utama dalam keadaan tidak memuaskan dan menggalakkan pembiakan tikus di kawasan rumah pangsa
 • edaran risalah telah diberikan kepada penduduk sekitar rumah pangsa mengenai tahap kebersihan dan penyakit bawaan oleh tikus

Bahagian Kawalan Penyakit dan Promosi Kesihatan MBAS telah menjalankan operasi penangkapan tikus di sekitar rumah Pangsa Simpang Kuala:
 • pada 2- 3/6/2016 jam 9.00 malam
 • melibatkan seramai 8 orang anggota
 • melibatkan sebanyak 6 blok rumah pangsa (Blok A-F)
 • sebanyak 33 ekor tikus telah berjaya ditangkap dan dihapuskan
 • tindakan susulan telah dibuat pada 9-10/6/2016 dan sebanyak 25 ekor tikus telah berjaya ditangkap
 • pemantauan berkala setiap bulan akan dibuat
Bahagian Kawalan Penyakit dan Promosi Kesihatan
Jabatan Kesihatan Persekitaran
Majlis Bandaraya Alor Setar
 30/5/20163119En. Nazri bin SudinIngin membuat aduan mengenai penguatkuasaan pakir kereta yang menjalankan tugas secara pilih kasih dan tidak amanah30/6/2016Bahagian Penguatkuasa MPTI telah mengambil tindakan kompaun terhadap kenderaan No. Pendaftaran BCK 4962 pada tarikh 25/5/2016. Lawatan susulan pada 8/6/2016 mendapati tiada kenderaan yang diadu di lokasi aduan.En. Ayub Shadan bin Abdul Rani
Setiausaha
Majlis Perbandaran Teluk Intan
 7/6/20163120En. Muhd Bahrudin bin Sari'atAduan ancaman anjing liar di kawasan Hospital Permai Lama, Johor Bahru30/6/2016Jabatan Kesihatan telah menjalankan pemeriksaan sebanyak 2 kali pada 29 Jun 2016 di kawasan Hospital Permai Lama dan mendapati tiada anjing yang berkeliaran di kawasan tersebut.

Pegawai yang membuat pemeriksaan juga telah berjumpa dengan pengawal keselamatan di Hospital Permai Lama untuk mendapatkan maklumat berkaitan kedudukan anjing liar yang diadukan.

Pegawai tersebut membuat pemeriksaan di Jalan Lurah 18 yang bersebelahan dengan Hospital Permai Lama dan mendapati terdapat anjing liar di kawasan tersebut. Sebanyak 6 ekor anjing liar telah ditangkap di Jalan Lurah 18 pada 29 Jun 2016.

Kami juga mendapati keadaan persekitaran tempat berkenaan tidak diuruskan sehingga terdapat semak samun. Ini mengundang kehadiran haiwan berkenaan. Tambahan pula, pagar yang tidak sempurna tidak dapat menghalang kehadiran haiwan berkenaan masuk ke kawasan berkenaan.
Dr. Rahim bin Tumin
Pengarah Kesihatan,
Majlis Bandaraya Johor Bahru
 10/6/20163121Cik Carmen ChongSaya ingin membuat aduan terhadap "Carbenter Showroom Cafe" tentang penjagaan kebersihan dan sanitasi semasa mengendalikan makanan. Saya dan sepupu mengalami keracunan makanan selepas makan di Carbenter Showroom Cafe dan masuk ke hospital selama 5 hari.18/7/2016Hasil siasatan mendapati:
1. premis berada dalam keadaan sangat memuakan
2. pengendali makanan tidak mempunyai salinan sijil kursus pengendali makanan
3. semua pengendali makanan mempunyai suntikan anti tyfoid (ty2)
4. pemilik premis telah melakukan aktiviti kawalan serangga secara efektif setiap bulan
5. tidak menjumpai hurungan lipas, lalat dan tikus di dalam premis tersebut
6. perangkap sisa minyak pada sinki dan dapur memasak diselenggara dengan sempurna
7. tiada aktiviti basuhan di atas lantai premis dijalankan
8. lantai bersih, tidak basah dan tidak licin

Tindakan:
Notis pembersihan premis makanan dikeluarkan kepada pemilik premis dalam tempoh serta merta dan pemantauan akan dijalankan dari semasa ke semasa
Pn. Azura binti Mohd Don
Majlis Perbandaran Subang Jaya
 24/6/20163126En. Mohd Shakirin bin BosraAdakah CCC sudah memadai bagi menentukan bahawa kerja tersebut dikategorikan sebagai siap dan boleh diduduki. Jika ia melibatkan projek kerajaan yang dilaksanakan oleh agensi pelaksana (JKR), adakah keperluan CPC sudah memadai? Di manakah arahan atau pekeliling tersebut boleh dirujuk? Bagi projek kerajaan yang dilaksanakan oleh perunding yang dilantik, adakah CPC berserta CCC adalah dokumen yang diperlukan untuk menandakan projek siap? Atau CPC sudah memadai? Di manakah arahan atau pekeliling yang boleh dirujuk?15/7/2016Certificate of Practical Completion iaitu CPC adalah elemen kontrak yang mengesahkan kerja binaan telah siap mematuhi kontrak dan spesifikasi dan bangunan boleh diduduki. Certificate of Completion and Compliance iaitu CCC pula adalah kehendak undang-undang yang mengesahkan kerja binaan telah siap mematuhi undang-undang dan spesifikasi dan layak untuk diduduki. Melalui 2 Pekeliling Kementerian yang dikeluarkan pada tahun 1995 dan 1999 dengan tajuk Peraturan Membina Bangunan Kerajaan Persekutuan Dalam Kawasan PBT, projek-projek yang dilaksanakan oleh agensi pelaksana termasuk oleh JKR dikecualikan dari memperolehi CCC sementara kelulusan Kebenaran Merancang dan Pelan-pelan Kejuruteraan masih perlu diperolehi. Pengecualian tersebut tidak melepaskan agensi pelaksana dari tanggungjawab mematuhi sepenuhnya Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Kedua-dua Pekeliling tersebut boleh dimuat turun dari laman sesawang Jabatan Kerajaan Tempatan.Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding
Kawalan Kemajuan
 24/6/20163127En. Nazri bin SudinPada 24/6/2016 van putih BCK 4962 dipakir dalam petak kuning motosikal dari 8.00 pagi sampai 2.15 petang tetapi tak dikeluarkan kompaun

*Ulangan
30/6/2016Bahagian Penguatkuasa MPTI telah mengambil tindakan kompaun terhadap kenderaan No. Pendaftaran BCK 4962 pada tarikh 25/5/2016. Lawatan susulan pada 8/6/2016 mendapati tiada kenderaan yang diadu di lokasi aduan.En. Ayub Shadan bin Abdul Rani
Setiausaha
Majlis Perbandaran Teluk Intan
 28/6/20163128En. Rejini Shan ThuraisingamMasalah-masalah telah diadukan kepada pihak MPK berkali-kali namun tiada tindakan
1. longkang tiada dibina saluran outlet keluar oleh pemaju. Menyebabkan air bertakung bila hujan dan masalah nyamuk

2. lori-lori parking dalam taman perumahan
19/7/20161. Aduan no 0720/06/2016
    - Jalan Sungai Batu 20/KU6 (sampah dibuang
     di tepi jalan serta banyak barang diletak di tepi
      jalan)
 • Kutipan sampah telah dilakukan
     
     Aduan no 0108/06/2016
      - Jalan Sungai Batu 56B/KU6 (pemotongan
         rumput berjadual tidak dilakukan)
 • Kerja pemotongan rumput telah dijalankan oleh Kontraktor Kawasan (Zyfco Enterprise) pada 7 Jun 2016

     Aduan no 0031/06/2016
     - Simpang Jalan Sungai Puloh dan Jalan
        Sungai Batu 57/KU6 (kawasan pembinaan
        terbiar serta air bertakung di kolam di
        kawasan ini)
 • Aduan masih dalam siasatan pihak Majlis. Lawatan tapak pada 8 Jun 2016 mendapati satu tapak projek yang terbengkalai di kawasan Taman Klang Utama berhampiran perumahan Jalan Sungai Batu 56. Semakan Tapak dan semakan di dalam sistem DPMS di jabatan mendapati pemaju mempunyai kelulusan pelan bangunan melalui fail 600-4/1/150037

    Aduan no 0030/06/2016
    - Jalan Sungai Batu 57/KU6 (longkang besar -
       masalah 6 tahun belum selesai, air
       longkang masih bertakung)
 • cadangan tindakan yang akan diambil adalah untuk pembaikan pada 'level' longkang. Dalam proses kelulusan kerja
   
   Aduan no 0133/05/2016
    - hujung Jalan 57/KU6 serta kira/kanan jalan
      masuk sebelum rumah pengawal Jalan 56A/
      KU6 (tanah terbiar dan bersemak tidak
     dibersihkan.Banyak nyamuk serta haiwan liar)
 • Jabatan Kesihatan Majlis Perbandaran Klang akan keluarkan Notis Kacauganggu Sek. 82 mengkehendaki kacauganggu dihapuskan iaitu membersihkan semak samun supaya tidak menjadi tempat pembiak nyamuk pembawa penyakit dan tempat pembiakan haiwan berbisa

2. Aduan no 0036/08/2015
    - sepanjang Jalan 57/KU6 (kenderaan berat
       meletakkan kenderaan antara pukul 9
       malam hingga 6 pagi
 • tindakan kompaun telah dikeluarkan di lokasi aduan pada tarikh seperti berikut:-
              4/8/2015
              20/8/2015
              24/9/2015
              9/10/2015
              3/11/2015
              26/1/2016
              27/4/2016
              24/5/2016
              4/6/2016
              8/6/2016
              21/6/2016    
En. Mohd Fadhil bin Mohammad @ Ariffin
b/p Pengarah
Komunikasi Korporat
Majlis Perbandaran Klang
 
 29/6/20163131En. David HengSaya telah membuat aduan sebanyak beberapa kali kepada e-Aduan MBPP namun, mereka tidak memberi sebarang maklumbalas dan respond mengenasi isu Bayu Emas Apartment.21/7/2016
1. pihak COB telah menerima permohonan daripada David Heng untuk mengisytiharkan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Bayu Emas pada 26/9/2015 tidak sah
 • hasil siasatan COB
i. AGM adalah sah
ii. Perlu adakan EGM bagi Agenda 8.1 disebabkan kesilapan bilangan majoriti
iii. bagi agenda lain, ia didapati dijalankan mengikut prosedur yang betul

2. aduan berkaitan kakitangan COB iaitu En. Sufahani
 • siasatan telah dibuat dan didapati kakitangan berkenaan telah menjalankan tugas dengan sewajarnya

3. Penyata akaun terkini unit-unit di Bayu Emas Apartment
 • pihak COB telah memberi salinan penyata sehingga Mac 2016 yang diterima dari pihak MC. Surat telah dikeluarkan pada 27 Jun 2016 bagi meminta penyata akaun sehingga Jun 2016 tetapi masih belum ada maklum balas dari pihak MC

4. Aduan
i. tidak pamerkan minit mesyuarat
ii. tidak pamerkan penyata bulanan pendapatan dan perbelanjaan
iii. kolam renang kotor
iv. bayaran tempat letak kereta
v. notis di papan kenyataan tidak ditandatangani oleh pihak MC
vi. senarai tugas ejen pengurusan
vii. aduan berkaitan pembinaan papan tanda oleh pihak MC
 • pihak COB telah keluarkan surat pada 24 Mei 2016 dan surat peringatan pada 21 Jun 2016 kepada pihak MC untuk memberikan maklumbalas. Surat peringatan kedua dikeluarkan pada 13 Julai 2016

5. Aduan
i. aduan berkaitan pengawal keselamatan
ii. pejabat pengurusan tiada no. telefon, faks dan emel
iii. aduan berkaitan notis pembaikan lif
iv. bil bekalan air
v. tiada kutipan bagi pengusaha rumah penginapan
vi. memo pada papan notis berkaitan tanggungjawab COB kepada penghutang
vii. tindakan kepada pemilik petak yang mempunyai tunggakan caj
viii. surat kepada Tetuan Chiong & Partners
viv. aduan berkaitan lori dalam kawasan Bayu Emas
 • pihak COB telah keluarkan surat pada 21 Jun 2016 dan surat peringatan pada 13 Julai 2016 kepada pihak MC untuk memberikan maklum balas

6. Aduan berkaitan pemeliharaan anjing
 • pihak COB telah keluarkan surat pada 24 Mei 2016 kepada pihak MC dan pihak MC telah keluarkan notis kepada pemilik petak pada 3 Jun 2016

7. aduan berkaitan ejen pengurusan tidak serahkan bon kepada pihak MC
 • pihak ejen pengurusan iaitu Key Building System telah menyerahkan bon dalam bentuk premium insurans kepada pihak MC bagi tempoh 10 Mac 2016 sehingga 9 Mac 2019. Nilai insurans yang telah diambil oleh ejen pengurusan adalah RM 500,000

8. aduan berkaitan pengawal keselamatan mengedar dadah dan kereta curi dalam kawasan Bayu Emas
 • pihak COB menyarankan agar laporan polis dibuat berkaitan perkara tersebut
Sr Nik Ariff bin Long Dir
Pengarah Pesuruhjaya Bangunan
Majlis Bandaraya Pulau Pinang
 29/6/20163132En. Derek Wang Si-HangKami telah menghantar beberapa surat rasmi melalui faks dan emel untuk meminta pegawai MBPP COB iaitu En. Nik Ariff memberikan maklum balas mengenai penyata kewangan Apartment Bayu Emas namun tiada maklum balas setelah hampir sebulan.21/7/2016
 29/6/20163133Pn. Pang Geck HwaKami telah menghantar beberapa surat rasmi melalui faks dan emel untuk meminta pegawai MBPP COB iaitu En. Nik Ariff memberikan maklum balas mengenai penyata kewangan Apartment Bayu Emas namun tiada maklum balas setelah hampir sebulan.21/7/2016
 30/6/20163134En. Shamrulizam bin ShamsudinKenderaan saya dan beberapa orang rakan telah disaman oleh pegawai penguatkuasa Majlis Bandaraya Ipoh kira-kira 8.15 pagi - 8.30 pagi pada 29hb Jun 2016. Kami terpaksa parking di atas jambatan bersebelahan Bangunan Seri Kinta untuk mengejar waktu punch 8.30 pagi pejabat. Setelah selesai punch card, kami akan kembali untuk mengalih kenderaan ke parking berbayar Bangunan Seri Kinta. Kenderaan kami telah disaman. Kami tidak berpuas hati kerana pegawai bertindak tiada ikhsan dan pilih kasih. Banyak kenderaan lain tidak disaman selepas jam 8.30 - 9.00 pagi.19/8/2016Rondaan dan tindakan kompaun terhadap pemilik kenderaan yang meletakkan kenderaan di luar petak dilaksanakan setiap hari bekerja di kawasan tersebut mulai jam 8 pagi hingga 5 petang. Anggota-anggota yang mengeluarkan kompaun menjalankan tugas yang diamanahkan dan tiada apa-apa perasaan tidak iklas atau pilih kasih seperti yang dinyatakan oleh pihak pengadu sebaliknya pihak pengadu perlu tahu dan mengaku kesalahan lalulintas yang telah dilakukan tersebut serta lebih bertanggungjawab pada masa hadapan.En. Mohd Zakuan bin Hj Zakaria
Setiausaha Bandaraya Ipoh
 6/720163136En. Tan Lian ChuanMeminta keizinan mendapatkan report mingguan situasi denggi untuk tahun 2015 dan 201626/8/2016Untuk maklumat tuan, pihak kami juga mendapat laporan situasi denggi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh yang demikian, pihak kami mohon agar tuan mendapatkan maklumat situasi mingguan denggi yang lebih sahih daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tuan bolehlah menghubungi Sektor Kawalan Penyakit KKM di talian 03-88810200 atau 03-88834344.Bahagian Perundingan Kesihatan Persekitaran, JKT
 12/7/20163137Pn. Haslinda binti Abu BakarArea perumahan yang tidak bersih berpunca dari kedai makan dan kedai runcit berhampiran yang mengakibatkan terlalu banyak tikus mula masuk ke dalam rumah dan mengganggu keselamatan21/7/2016Siasatan telah dijalankan dan didapati banyak lubang tikus dan tikus berpunca dari kedai makan di deretan belakang rumah pengadu. Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam, Majlis Perbandaran Kajang telah meletakkan racun di lorong belakang rumah pengadu dan 1 notis dikeluarkan kepada pemilik kedai makan.En. Mohd Shahrul Azawee bin Roslan
Pembantu Kesihatan Awam, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal & Pembersihan Awam, Majlis Perbandaran Kajang
 31/7/20163141Pn. Ida Suriani binti RefinBolehkah seorang pegawai memohon untuk ditukarkan antara PBT ke PBT yang lain? Jika dibolehkan apakah pekeliling atau panduan yang diguna pakai?11/8/2016Kakitangan yang dilantik oleh sesebuah Pihak Berkusasa Tempatan (PBT) tidak boleh bertukar di PBT yang lain. Ini kerana Ketua Perkhidmatan/ Pihak Berkuasa Melantik bagi kakitangan PBT adalah Yang DiPertua (YDP) bagi sesebuat PBT.

Buat masa ini, sekiranya hendak bertukar ke PBT yang lain, kakitangan tersebut hendaklah meletakkan jawatannya terlebih dahulu sebelum memohon jawatan di PBT yang baharu. Untuk makluman puan juga, PBT adalah merupakan satu Pihak Berkuasa Melantik (PBM) sendiri berdasarkan perkara 16(4) Akta 171 dan mempunyai kuasa untuk melantik seseorang menjawat perjawatan dalam waran perjawatan di bawah satu-satu PBT
Cik Sheela A/P Samivellu
Ketua Penolong Pengarah, JKT

ARKIB ADUAN JKT 2015


Aduan yang diarkibkan adalah aduan-aduan yang diselesaikan oleh pegawai JKT sendiri dan mempunyai nilai untuk diarkibkan.
 

Bil.Tarikh AduanSumber AduanNama
Pengadu
Aduan/ PertanyaanTarikh SelesaiPenyelesaianDiselenggara oleh
 7/1/20151389Pn. Nazeehan bin NasseriSaya difahamkan bahawa permit diperlukan untuk pemasangan gril di kawasan Sepang. Saya merupakan salah seorang pembeli rumah di kawasan Tiara Heights, Sepang. Saya inigin mendapatkan maklumat berkenaan dasar perundangan yang digunapakai dalam kutipan fi untuk pemasangan gril ini dan adakah amaun fi sebanyak RM 110 itu digazetkan di mana-mana Peraturan. Jika tidak digazetkan, saya rasa tindakan pengutipan ini adalah tidak sah di sisi undang-undang, tambahan pula adalah tidak adil untuk membebankan rakyat dengan mengenakan fi untuk memasang gril di dalam rumah sendiri bagi tujuan keselamatan.28/3/2016Pemasangan grill adalah termasuk dalam kategori kerja-kerja kecil. Dimaklumkan bahawa kerja-kerja kecil memerlukan permit sebagai ganti pelan dalam kerja pengubahsuaian dan terdapat bayaran fi dikenakan bagi permit yang dikeluarkan. Perkara ini adalah tertakluk di bawah akta Undang-undang Kecil Bangunan Malaysia 1984 dan Undang-undang Kecil Bangunan Negeri Selangor.En. Ahmad Mustafa Kamal bin Salim
Penolong Pengarah
Seksyen Keurusetiaan & kolaborasi strategik
Bahagian Dasar & Pengurusan Strategik
 7/1/20151391En. Khairil bin AnuarApakah perlunya pemeriksaan dilakukan oleh badan penguatkuasa seperti pihak Telekom, TNB untuk membolehkan CCC dikeluarkan?8/1/20165Untuk mengeluarkan CCC, salah satu keperluan undang-undang ialah memastikan pengisian borang-borang G adalah lengkap dan teratur. Skop-skop berikut perlu diperiksa oleh agensi yang berkaitan, sebelum surah pengesahan diberi bagi membolehkan CCC dikeluarkan, seperti berikut:
 1. Skop Kebombaan Pasif seperti di G8
 2. Skop Kebombaan Aktif seperti di G9
 3. Skop Pemasangan Lif atau Escalator seperti G11
 4. Skop Bekalan Air Luaran seperti G13
 5. Skop Retikulasi Pembentungan seperti G14
 6. Skop Loji Rawatan Kumbahan seperti G15
 7. Skop Sistem Bekalan Elektrik Luaran seperti G16
 8. Skop Jalan dan Parit seperti G17
Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding Kawalan Kemajuan
 9/1/20151394En. Balakrishnan A/L A. SupiahCadangan supaya PBT meletakkan CCTV dan notis larangan/denda pembuangan sampah di kawasan awam terutama di perhentian bas selain membanyakkan tong sampah di kawasan tersebut.12/1/2015Beberapa PBT telah membuat pemasangan CCTV. Tujuan utama pemasangan CCTV di kawasan PBT adalah untuk mengurangkan jenayah selaras dengan Program Transformasi Kerajaan (GTP) NKRA. Lebih 4,000 buah CCTV telah dipasang di kawasan PBT di seluruh negara yang boleh digunakan bagi tujuan tersebut di atas.

Selain daripada itu pemasangan CCTV di kawasan PBT juga adalah sangat berkesean bagi tujuan kawalan bandar seperti kawalan pembuangan sampah dan trafik. Justeru itu, beberapa PBT telah pun memasang CCTV bagi tujuan tersebut, walau bagaimanapun ianya bergantung kepada keupayaan PBT masing-masing. Pihak PBT akan sentiasa digalakkan untuk mengambil langkah-langkah kawalan pembuangan sampah yang sesuai mengikut kawasan masing-masing.
Ir. Roslan bin Mat Sapri
Perunding Kanan
Ketua Perunding Kejuruteraan Awam
130/1/2015FBEn. Abdul Halim ZakariyaKalau rumah PPR Gua Musang dah siap, kenapa tak bagi-bagi lagi kat penduduk yang takde rumah tu??? nak tunggu perasmian gak ke???30/1/2015Jabatan Perumahan Negara (JPN) bertanggungjawab membina rumah PPR tersebut, kemudian diserahkan kepada SUK Negeri kerana urusan penempatan penghuni PPR dikendalikan oleh pihak SUK Negeri. Procedure ini dilakukan di setiap PPR yang dibina.Wakil JPN, KPKT
 18/2/20151398En. wan Ahmad Hilmie bin Wan Mustapha AlbakriSaya Pembantu Tadbir N17 di Unit OSC, Majlis Daerah Jeli, Kelantan. Saya ingin bertanya, bolehkah saya membuat permohonan bertukar tempat kerja kerana sudah hampir 7 tahun saya berkhidmat di Unit OSC dan saya ingin merasa suasana baru dalam sektor awam ini.3/3/2016Unit sokongan di Unit OSC yang diwujudkan di PBT adalah di bawah waran penjawatan PBT dan bukannya JKT. Walau bagaimanapun, menyedari kekangan kewangan di pihak PBT, JKT bersetuju untuk menyalurkan peruntukan emolumen untuk pegawai sokongan sehingga PBT tersebut berkemampuan. Isu tidak diberi peluang untuk melaksanakan work rotation sepatutnya tidak timbul memandangkan PBT sepatutnya boleh melaksanakannya memandangkan jawatan tersebut adalah di bawah bidang kuasa PBT. Amalan work rotation ini telah pun dilaksanakan oleh PBT-PBT lain dan JKT tidak mempunyai halangan selagi jawatan di Unit OSC tidak dibiarkan kosong.Pn. Hazura binti Hamzah
Pengarah (Khidmat Pengurusan), JKT
 18/2/20151399En. AmriApakah syarat-syarat untuk mendapat sijil pemilikan kosong? Saya telah mendapat sijil pemilikan kosong untuk rumah yang dibeli sedangkan rumah tersebut belum mendapat bekalan air paip serta kemudahan bilik air masih tiada seperti tandas dan sebagainya. Begitu juga bekalan elektrik seperti wiring dalam rumah pun masih belum ada sedangkan saya telah diberi kunci rumah22/2/2016Pelimikan kosong - Vacant Possession (VP) dikeluarkan oleh pemaju kepada pembeli rumah apabila unit yang dibeli telah siap pembinaannya dan telah bersedia untuk diduduki. VP hendaklah diserahakan kepada pembeli bersama-sama Perakuan Siap dan Pematuhan - Certificate of Completion and Compliance (CCC) dan Quit Rent yang menyenaraikan bayaran yang perlu dijelaskan oleh pembeli kepada pemaju untuk sambungan kepada bekalan air, elektrik dan perkhidmatan perlu yang lain.

Apabila pembeli menjelaskan bayaran, maka adalah menjadi tanggungjawab pemaju membuat tindakan perlu bagi penyambungan kepada bekalan air dan elektrik. Ini bermaksud pada tarikh penerimaan VP, bekalan air dan elektrik belum lagi dibekalkan sehingga bayaran dijelaskan.

Apabila pembeli diberikan salinan CCC pula, perunding projek telah memperakui bahawa pembinaan telah siap mematuhi pelan-pelan yang telah diluluskan dan spesifikasi pembinaan termasuklah pendawaian dalaman, pembekalan dan pemasangan peralatan tandas serta bekalan air dan elektrik telah bersiap sedia untuk disambung. Sekiranya rumah yang diterima tidak mempunyai ciri-ciri yang disebutkan tadi, CCC belum layak untuk dikeluarkan lagi dan VP belum bersedia untuk dikeluarkan kepada pembeli rumah. Pembeli mempunyai satu lagi ruang untuk menuntut haknya dengan pihak pemaju iaitu dalam tempoh 24 bulan Tanggungan Kecacatan dikira dari tarikh VP dikeluarkan. Dalam tempoh tersebut, pembeli boleh membuat aduan bertulis kepada pemaju atas isu-isu kecacatan dan kualiti kerja termasuk kerja-kerja yang tidak mematuhi spesifikasi dan pemaju mempunyai obligasi perundangan untuk memperbaiki sebarang ketidakpatuhan yang berlaku.
Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding Kawalan Kemajuan
 24/2/20151403En. Noorizuan bin ZamuriAdkah menjadi satu keperluan unit OSC meminta pelan utiliti bagi pembangunan baru (skim perumahan/ industri) sebagai rujukan dan semakan diperingkat jabatan kejuruteraan pbt.22/2/2016Pelan laluan utiliti disediakan oleh perunding projek bagi tujuan mendapatkan izin lalu dari Jabatan Kejuruteraan PBT jika melibatkan jalan PBT atau dari JKT jika melibatkan jalan JKR. Pelan ini diserah kepada Jabatan Kejuruteraan atau JKR bagi tujuan dikeluarkan perakuan dan disalinkan kepada pemberi khidmat utiliti yang lain bagi tujuan pemakluman.Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding Kawalan Kemajuan
 9/5/20151818En. Mohd Shukor bin AbdullahBagaimana untuk saya pastikan kesahihan maklumat dalam salinan CCC yang say perolehi daripada pemaju, contohnya tarikh CCC dikeluarkan. Bolehkan saya meminta salinan terus dari LAM atau bagimana?11/5/2015Perincian CCC dan borang-borang G boleh disemak di pihak Lembaga Profesional dan PBT yang berkaitanPn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding Kawalan Kemajuan
 15/5/2015FBEn. Lutfan JaesApakah jenis perkhidmatan yang dikenakan GST di peringkat Kerajaan Tempatan?15/5/2015Antara perkhidmatan PBT yang dikenakan GST:
1. sewa premis
2. jualan borang/sticker dan sebagai yang tidak dinyatakan dalam mana-mana akta/UUK
3. tempat letak kereta
4. perkhidmatan pembersihan/sampah/pentadbiran (caj proses borang dan sebagai)

Perbelanjaan PBT
1. semua pembekalan yang dikenakan GST oleh pembekal
2. semua perkhidmatan yang dikenakan GST oleh pembekal

Yang tidak dikenakan GST
1. cukai taksiran (Akta 171)
2. aktiviti penguatkuasaan (Regulatory & Enforcement (R&E)) - pelaksanaan kompaun serta semua perbelanjaan dalam aktiviti R&E
3. geran Kerajaan Negeri/Persekutuan
Cik Anisyahayati binti Ismail
Bahagian Pengurusan Maklumat
 20/5/20151864Pn. Fariesha Farha binti Ramlimengikut pekeliling, PSP boleh mengeluarkan CCC menggunakan Borang F tertakluk kepada perkara antaranya apabila semua perkhidmatan perlu termasuk jalan akses, pandang darat, tempat letak kereta, parit, pemasangan alat-alat sanitari, air dan elektrik, pili bomba, kehendak pembentungan dan pembuangan sampah dan lif bomba jika dikehendaki, telah disediakan.

Apakah kriteria jalan akses yang dimakdsudkan? adakah perlu sempurna di tar jalan masuk ke kawasan tersebut ataupun cukup sekadar ada laluan sahaja tetapi tidak di luar?
20/5/2015Undang-undang Kecil Bangunan 1984 menetapkan jalan masuk sebagai perkhidmatan asas yang perlu disedia dan disiapkan sebelum CCC boleh dikeluarkan. Sehubungan dengan itu, skop kerja hendaklah disiapkan serta mematuhi undang-undang dan spesifikasi dan pelaln lulus bagi membolehkan CCC dikeluarkan.Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding Kawalan Kemajuan
 20/5/20161865Pn. Fariesha Farha binti RamliApakah dokumen daripada pihak pemaju yang perlu diserahkan kepada pembeli semasa pembeli datang untuk menerima penyerahan milikan kosong?20/5/2015Bagi perumahan, pemilikan kosong (vacant possession) hendaklah diserahkan serentak bersama CCC. kegagalan berbuat demikian adalah merupakan kesalahan di bawah Akta 118.Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding Kawalan Kemajuan, JKT
 25/6/2015FBEn. Lutfan Jaes1. Apakah perkhidmatan di bawah PBT yang telah diswastakan selain pengurusan sisa pepejal?
2. Adakah kupon parking letak kereta, pengurusan sampah dan pemotongan rumput juga dianggap telah diswastakan atau ia sekadar diberkan tender luar?
9/7/20151. Perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat merupakan salah satu indikator penting dalam memaparkan imej sesebuah PBT. Bagi membantu masyarakat setempat, PBT antara lainnya memberikan perkhidmatan asas dalam bentuk:
 • penyenggaraan tempat-tempat ataupun bangunan-bangunan awam
 • mengurus dan mengutip hasil cukai yang dikenakan ke atas pegangan yang berada dalam kawasannya
 • mengurus dan menyenggara jalan-jalan awam, parit dan bangunan
 • melaksanakan sebarang kerja yang boleh memberi faedah dan manfaat kepada penduduk setempat

Tanggal 1 September 2011 telah menyaksikan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (Akta 672) dikuatkuasakan. Bermula dari tarikh tersebut, kerja-kerja kutipan dan pembersihan awam yang dijalankan dan dipantau oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) sebelum ini telah diambilalih sepenuhnya oleh Perbadanan. Tidak semua negeri terlibat dalam pemakaian akta tersebut, di  mana sehingga kini penguatkuasaan akta tersebut hanya melibatkan PBT-PBT di 7 buah negeri (Perlis, Kedah, Kuala Lumpur, Melaka, Johor, Pahang, Negeri Sembilan) dan WP Putrajaya.

Sehubungan dengan itu, PBT di negeri-negeri lain masih bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kerja-kerja kutipan dan pembersihan awam.

2. Bagi perkhidmatan lain seperti kupon parking dan pemotongan rumput, ianya tidak diswastakan di mana kerja-kerja tersebut ditender kepada vendor luar. Seksyen 36(1) Akta 171 memperuntukkan pada tahun tersebut melainkan ia melibatkan tambahan peruntukan di bawah Seksyen 56 Akta 171. Walaupun begitu, PBt masih dipertanggungjawabkan terhadap isu-isu berkaitan sekiranya permasalahan timbul di kemudian hari.
En. Riduan Supadi
Bahagian Dasar
 4/8/20152502Pn. Lynn KongDatuk Pretam Singh Darshan Singh said that new law, any defaulters never pay serivce charges can continue to stay in the premises but access card block only. May i know finally service charges also waived no need to pay the management corporation?21/8/2015Semua pemilik hendaklah membayar caj, dan caruman kepada kumpulan wang penjelas (Maintenance Charges dan Sinking Fund) kepada Perbadanan Pengurusan sepertimana yang dinyatakan di bawah Seksyen 52, Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) iaitu:
52. (1) setiap pemilik hendaklah membayar caj dan caruman kepada kumpulan wang penjelas, kepada perbadanan pengurusan (Management Corporation) bagi penyenggaraan dan pengurusan bangunan atau tanah yang dipecah bahagi dan harta bersama di dalam suatu kawasan pemajuan.

Jik terdapat pemiliknya yang masih tidak membayar caj dan caruman kepada kumpulan wang penjelas tersebut dalam masa 14 hari daripada penerimaan notis, perbadanan pengurusan boleh mendapatkan jumlah wang tersebut dengan memfailkan suatu saman atau tuntutan sepertimana yang dinyatakan dalam Seksyen 78(2), Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) iaitu:
78. (2) Jika mana-mana jumlah wang itu masih tidak dibayar oleh pemilik pada akhir tempoh yang dinyatakan dalam notis di bawah subseksyen 78(1), perbadanan pengurusan atau perbadanan pengurusan subsidiari, mengikut mana-mana yang berkenaan, boleh memfailkan suatu saman ataun tuntuan dalam mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa atau di hadapan Tribunal untuk mendapatkan wang itu atau, sebagai alternatif kepada mendapatkan wang di bawah seksyen ini, menggunakan cara mendapatkan wang di bawah seksyen 79 (mendapatlam jumlah wang melalui penahanan harta alih)

Pemilik yang tidak mematuhi notis tanpa alasan munasabah yang  menyebabkan mereka untuk gagal membayar caj dan caruman kepada kumpulan wang penjelas boleh didenda di atas kesalahan tersebut sepertimana yang dinyatakan dalam seksyen 78 (3), Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) iaitu:
78.(3) mana-mana pemilik yang, tanpa alasan yang munasabah, tidak matuhi notis bertulis di bawah subseksyen 78(1) melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atua dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya, dan dalam hal suatu kesalahan yang berterusan, didenda selanjutnya tidak melebihi 50 ringgit bagi setiap-tiap hari atau sebagainya kesalahan itu berterusan selepas disabitkan.

Adalah menjadi tanggungjawab untuk setiap pemilik unit di bangunan berstrata (bertingkat) untuk membayar kepada perbadanan pengurusan segala caj dan sumbangan kepada kumpulan wang penjelas, dan semua caj lain yang dikenakan oleh atau yang kena dibayar keapda perbadanan pengurusan di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757).
Pn. Sandra Emily Wong
Penolong Setiausaha Kanan
Cawangan Pengurusan Strata
Bahagian Khidmat Perbandaran, KPKT
 10/8/20152606En. Kamel Abdul Azem bin OthmanAdakah KPKT mempunyai peruntukan CCTV untuk dipasang di pos pengawal taman perumahan untuk persatuan penduduk yang berdaftar dengan ROS? taman perumahan kami terletak dalam negeri Selangor, telah wujud SRS.19/2/2016KPKT tidak mempunyai peruntukan bagi pemasangan CCTV di pos pengawal taman perumahan. Adapun program pemasangan CCTV yang dilaksanakan oleh JKT/KPKT sekarang ini lebih kepada tujuan untuk mencegah jenayah jalanan di kawasan bandar berdasarkan program GTP, NKRA untuk mengurangkan jenayah jalanan.

Sementara itu di bawah program Safe Cam yang dianjurkan oleh PDRM, masyarakat setempat disyorkan untuk memasang sendiri CCTV samada di perumahan atau premis perniagaan sendiri dan memaklumkan kepada pihak PDRM akan kewujudan CCTV tersebut supaya pihak berkenaan dapat akses dan berkongsi rakaman CCTV jika perlu dari masa ke semasa bagi tujuan pemantauan kaselamatan.
ir. Ahmad Redza bi Ghulam Rasool
Ketua Perunding
Kejuruteraan Awam, JKT
 20/8/20152651Pn. Siti Norbaya binti HussainSaya merupakan Ketua Unit OSC di Majlis Daerah Selama. Berdasarkan pengalaman saya, CCC adalah perlu untuk semua jenis bangunan termasuk bangunan individu/swasta/kerajaan. Walau bagaimanapun, di tempat saya bertugas ini, CCC tidak perlu dikeluarkan untk bangunan baru hak milik PBT. Berdasarkan semakan saya dengan Jabatan Kejuruteraan & Bangunan di Majlis Daerah Selama di maklumkan amalan semasa CCC tidak dikeluarkan untuk bangunan hak milik PBT. Mohon pencerahan puan,
1. adakah pelan Kebenaran Merancang (KM)/Pelan Bangunan perlu dikemukakan di OSC bagi cadangan bangunan baru hak milik PBT?
2. adakah CCC juga diperlukan untuk bangunan baru hak milik PBT?
2/3/2016Selaras peruntukan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), pihak berkuasa tempatan boleh memula dan mengusahakan sebarang pemajuan tanpa perlu mendapatkan kelulusan kebernaran merancang. Sementara itu, projek-projek yang dilaksanakan oleh agensi-agensi pelaksana dikecualikan dari keperluan mendapatkan CCC selaras Pekeliling KPKT 1995 dan 1999.Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding Kawalan Kemajuan, JKT
 2/9/20152684YM. Tengku Asmizan bin Tengku Abd AzizAdakah perlu memohon CCC bagi pindaan dan tambahan dalaman yang menggunakan gypsum board partition pada sesebuah bangunan sedia ada, sedangkan bangunan tersebut telah ada CCC?2/9/2015Sebagai panduan, terdapat 3 kategori kerja-kerja ubahsuai
Kategori A - owner laksanakan kerja dan bertanggungjawab sepenuhnya tanpa perlu memaklumkan kepada PBT, eg. memasang window aircond unit
Kategori B - owner laksanakan kerja dan bertanggungjawab sepenuhnya tetapi perlu memohon permit ubahsuai daripada PBT. Satu permit dikenakan bayaran RM 50.00 sementara di Selangor dan Terengganu Rm 100.00, eg pemasangan non structural internal partition board yang tidak merubah kegunaan bangunan
Kategori C - ubahsuai yang libatkan pertambahan tingkat, pertambahan luas lantai melebihi 6.5m2, pertambahan bumbung, kerja rewiring dan sistem mekanikal. Bagi kerja ubahsuai sedemikian CCC dikelarkan terhadap bahagian yang diubahsuai tersebut.
Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding Kawalan Kemajuan, JKT
 4/9/20152686Pn. Fariesha Farha binti RamliSaya telah mendapat salinan CCC daripada pemaju perumahan tetapi pegawai bertanggungjawab majlis daerah mengatakan bahawa kawasan tersebut belum mendapat kelulusan majlis daerah. Jadi adakah CCC yang diberikan oleh pemaju tersebut adalah sah?4/9/2015Mulai April 2007, CCC dikeluarkan oleh para profesional yang mengesahkan sesuatu banguna itu telah siap dibina mematuhi kehendak undang-undang dan spesifikasi dan layak untuk diduduki. Bagi perumahan, CCC dikeluarkan oleh Arkitek yang dilantik oleh pemaju dan Arkitek yang sama telah mengemukakan Pelan Bangunan untuk kelulusan PBT. Melalui sistem baru ini, Arkitek tidak perlu mendapatkan kelulusan majlis daerah untuk mengeluarkan CCC. Apabila 4 perkara termaktub dalam undang-undang telah dipatuhi, maka Arkitek boleh terus  mengeluarkan CCC dan mengambil tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran CCC tersebut. Untuk kepastian pihak puan boleh berurusan dengan Lembaga Arkitek Malaysia untuk menyemak kesahihan Arktiek yang berkaitan. 
 16/11/20152968En. SatinahAnjing liar berkeliaran di kawasan Serdang Perdana15/2/2016Operasi anjing liar telah dijalankan pada 15/2/2016 tetapi anjing berkenaan gagal ditangkap dan operasi akan dijalankan semula selewatnya pada 15/3/2016Penolong Pengarah (Perhubungan Awam)
Majlis Perbandaran Subang Jaya
 25/11/20152969Pn. Faridah binti Shaharuddin1. Unit kediaman yang digunakan untuk jualan runcit di blok C Taman Pulasan Bukit Minyak, Bukit Mertajam telah diubahsuai bagi membesarkan perniagaannya tanpa kebenaran
2. Tiada lesen dikeluarkan untuk unit tersebut tetapi perniagaan ini semakin berkembang dan menggunapakai ruang awam
3. perniagaan ini melibatkan pemprosesan samsu dan penjualan daging khinzir dan waktu puncak adalah hari Sabtu dan Ahad 7.30 pagi hingga 11.00 pagi. Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 9.00 malam
4. Mungkin wujud unsur rasuah atau ada kepentingan ahli majlis yang menghalang tindakan terhadap perniagaan ini
22/3/2016Tindakan terhadap aduan tersebut telah diambil.En. Muhamad Zulikqram bin Zulkifli
Penolong Pegawai Tadbir (Aduan)
Jabatan Kemasyarakatan
Majlis Perbandaran Seberang Perai
42/12/20152990En. Sabaruddin bin MohammadJiran saya telah melakukan pemungahan sisa-sisa sampah yang mana boleh menyebabkan pencemaran, penyakit batuk kering, kebarangkalian tempat pembiakan nyamuk dan sebagainya. Kes ini berlaku sangat kerap kerana jiran saya membuat kerja-kerja pungutan sampah yang mana pihak lori (MBV 9766) akan membuat pungutan dan pemunggahan mengumpul dan dihantar ke kawasan perumahan saya.25/6/2016Pihak MPAG telah melakukan siasatan terhadap aduan tersebut pada 10 Disember 2015 jam 3.30 petang. Siasatan telah dibuat dan mendapati rumah yang diadukan ada mengumpul barang-barang kitar semula (botol, kotak dan surat khabar lama) untuk dijual, satu notis tempoh tiga hari telah dikeluarkan atas kesalahan menyebabkan kawasan persekitaran rumah bersepah. Arahan juga telah diberi kepada pemilik rumah menyuruh agar mengemas dan membersihkan persekitaran rumah tersebut. Manakala lori yang diadukan tiada di lokasi dan ia di luar bidang kuasa MPAG.

Pemantauan semula notis yang dikeluarkan telah dilakukan pada 13 Disember 2015 jam 3.00 petang dan didapati barang-barang kitar semula telah dibersihkan. Bagi tuduhan pengadu terhadap pihak Majlis melaksanakan tugas tidak tulus, adalah tidak benar kerana anggota yang hadir ke lokasi aduan cuma berdasarkan butiran aduan yang diberi oleh pegawai dan maklumat pengadu adalah dilarang sama sekali terdedah kepada sesiapa.
Patrick Tan Peng Sin
Jabatan Korporat & Khidmat Masyarakat
Majlis Perbadanan Alor Gajah
515/12/2015suratEn. Ibrizam Bin GhaniKebersihan persekitaran/kawasan - burung-burung bekeliaran dengan najis burung mengganggu keselesaan, kebersihan persekitaran dan juga orang ramai di kawasan 'sarang burung' di bangunan Public Bank dan Restoran Hijas Maju, Jalan Besar, Tampin.16/2/2016satu lawatan telah dibuat bersama-sama wakil dari MDT iaitu Encik MOhd Rizal bin Abd Rashid. Temubual bersama orang di sekeliling juga telah diadakan dan didapati tiada sebarang aktiviti komersial sarang burung yang dijalankan di kawasan tersebut. Menurut mereka, hampir keseluruhan bangunan di kawasan tersebut mengalami masalah yang sama yang mana disebabkan faktor semulajadi. Keadaan menjadi lebih teruk apabila menjelang senja burung-burung menjadikan bangunan tersebut sebagai tempat rehat. Kesan masalah tersebut dapat dilihat apabila terdapat banyak najis burung di atas lantai premis dan di papan nama premis.

Cadangan:
 • menutup segala tempat atau ruangan yang membolehkan burung berehat atau bertenggek
 • memastikan sisa makan diuruskan dengan baik
 • dapatkan pandangan dan nasihat dari PBT lain yang berjaya dalam kawalan kacauganggu burung (Inovasi 'hantu burung" oleh MD Kerian)
En. Mohamad Mustaqim bin Shukri
Penolong Pengarah
Bahagian Kesihatan Persekitaran, JKT
630/12/2015e-melEn. Tay Kah PohSeksyen 86(1) telah digunakan untuk menggantikan maksud seksyen 89 (UBBL) oleh pemaju iaitu menggunakan tebal minima 100mm untuk dinging berkongsi2/3/2016MPHJ telah memutuskan untuk tidak melaksanakan perkara-perkara yang diputuskan dalam Mesyuarat Penyelesaian yang telah diadakan. Oleh yang demikian MPHTJ dipohon mengambil tindakan lain yang sewajarnya agar aduan yang dikemukakan dapat diselesaikan sewajarnya secara bersama.Puan Aminah binti Abdul Rahman
Ketua Perunding Kawalan Kemajuan

ARKIB ADUAN JKT 2014


Aduan yang diarkibkan adalah aduan-aduan yang diselesaikan oleh pegawai JKT sendiri dan mempunyai nilai untuk diarkibkan.
 

Bil.Tarikh AduanSumber AduanNama
Pengadu
Aduan/ PertanyaanTarikh SelesaiPenyelesaianDiselenggara oleh
16/8/20140470YM Raja Muhammad AnwarApakah garis panduan bagi pertandingan tandas awam tercantik dan terbersih di bawah KPKT?7/8/2014Dilampirkan url untuk garis panduan yang digunakan oleh KPKT bagi Star Rating Kebersihan Tandas Awam di kawasan PBT
http://jkt.kpkt.gov.my/jkt/resources/PDF/Perkhidmatan/Pekeliling/2012/PEKELILING-KSU-KPKT-BIL-3-2012.pdf
Pn. Poon Ai Phin
Penolong Pengarah
Bahagian Pengurusan Maklumat, JKT
 2/9/20140476En. Muhammad Syamil bin Mohd ShamsulBoleh saya dapatkan definisi kg baru terkini, perbezaan antara kg baru rancangan briggs (42 buha) dan yang sekarang (607 buah)3/9/2014Definisi Kampung Bagan - merupakan kampung nelayan yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada masyarakat cina di mana kehidupannya bergantung kepada tangkapan ikan di laut

Kampung Bagan di Negeri Selangor:
Bil          Daerah         Nama Kg Bagan
1.  Klang                   Kg Bagan Pulau Ketam
2.  Klang                   Kg Bagan Kg Sungai Lima
3.  Klang                   Kg Bagan Bagan Hainan
4.  Kuala Selangor Kg Bagan Kuala Tengkorak
5.  Kuala Selangor Kg Bagan Pasir
6.  Kuala Selangor Kg Bagan Sungai Yu Baru
7.  Kuala Selangor Kg Bagan Pasir Penambang
8.  Kuala Selangor Kg Bagan Sasaran
9.  Kuala Selangor Kg Bagan Sungai Janggut
10.Kuala Selangor Kg Bagan Sungai Kajang
11.Sabak Bernam  Kg Bagan Seri Sekinchan
12.Sabak Bernam  Kg Bagan Simpang B.N.O
13.Sabak Bernam  Kg Bagan Sungai Pulai
14.Sabak Bernam  Kg Bagan Teluk Rhu
15.Sabak Bernam  Kg Bagan Sungai Besar
16.Sabak Bernam  Kg Bagan Beting Kepah
17.Sabak Bernam  Kg Bagan Sungai Burung
18.Sabak Bernam  Kg Bagan Sungai Lang
19.Sabak Bernam  Kg Bagan Parit Baru
En. Lim Hui Tian
Penolong Pengarah Kanan
Bahagian Kampung Baru
Jabatan Perdana Menteri
 30/9/20140801Tristar Award Sdn BhdIngin mendapatkan borang-borang permohonan yang berikut
1. Pelan Kerja Tanah
2. Lampu Jalan
3. Pelan Jalan dan Parit
30/9/2014Borang-borang permohonan yang berkaitan boleh diperolehi dari pihak PBT yang bertanggungjawab meluluskan pelan-pelan tersebut kelak.Pn. Aminah binti Abd Rahman
Ketua Perunding Kawalan Kemajuan
 7/11/20141306Pn. Thanarubini A/P MurtiBagaimana membuat aduan tentang pembiakan nyamuk aedes?7/11/2014Aduan pembiakan nyamuk aedes boleh dibuat di Pihak Berkuasa Tempatan di mana tempat puan tinggal atau pun kepada Pejabat Kesihatan Daerah yang paling hampir untuk tindakan mereka. Rujukan aduan online juga boleh dibuat secara online di website Jabatan Kerajaan Tempatan.Dr. Hasnah binti Bibon
Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran

 •  
 • Print
 • Email this page