Perancangan Program Latihan/Kursus Jabatan Kerajaan Tempatan Tahun 2016
 
Bil. Tajuk Kursus Bahagian Kumpulan Sasaran Bil. Siri Bil. Peserta Tarikh Bil. Hari Tempat Objektif Kursus Status
1 Kursus Keselamatan Air di PBT Ketua Perunding Kejuruteraan Kesihatan Umum Pelaksana & Pengurusan dan Sokongan 1 200 Tiada 1 Dewan Kristal, KPKT 1. Kursus Keselamatan air di PBT adalah satu program bersepadu yang melibatkan usaha kesedaran dan pencegahan di peringkat PBT untuk meningkatkan taham keselamatan di kawasan awam yang berpotensi berlakunya kejadian lemas
2. mengenalpasti tempat-tempat awam di kawasan PBT yang sering berlaku kejadian lemas
3. memberi pengetahuan asa usaha dan langkah pencegahan yang dapat dijalankan oleh pihak PBT mengenai keselamatan dan kesihatan di tempat awam yang berpotensi berlaku kejadian lemas
4. taklimat produk oleh syarikat swasta berkaitan produk pencegahan kejadian mati lemas
5. merapatkan jurang antara agensi-agensi kerajaan, NGO dan pihak syarikat swasta yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha mengurangkan kes mati lemas di Malaysia
 
2 Kursus Teknikal ePBT Zon Utara (Perlis & Kedah) Bahagian Pengurusan Maklumat Pegawai ePBT di PBT 1 30 15 - 17 Februari 2016 3 Hotel sekitar Alor Setar (Penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan  masalah teknikal system
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
3 Kursus Kebersihan Pasar Awam dan Pasar Sejahtera Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Penolong Pewagai Kesihatan Persekitaran 1 40 16 - 18 Februari 2016 3 I-KPKT 1. menambah pengetahuan dalam menguruskan pasar awam di kawasan PBT khususnya dalam aspek kebersihan dan keselamatan pasar ke arah Pasar Sejahtera
2. meningkatkan kemahiran dalam merancang dan mengurus dengan lebih efektif
3. meningkatkan kesedaran, peranan dan tanggungjawab anggota PBT dalam meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan pasar
 
4 Kursus Teknikal Pengurusan Portal PBT Zon Utara (Pulau Pinang, Perlis & Kedah) Bahagian Pengurusan Maklumat Pentadbir Portal PBT 1 38 17 - 19 Februari 2016 3 Hotel sekitar Alor Setar (Penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan  masalah teknikal system
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
5 Bengkel Penyediaan Garis Panduan Kawalan Denggi di PBT Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai daripada agensi-agensi kerajaan berkaitan kesihatan persekitaran 1 40 23 - 25 Februari 2016 3 I-KPKT mewujudkan garis panduan kawalan denggi di PBT  
6 Bengkel Pemurnian Kaedah Pelaksanaan Suruhanjaya Perkhidmatan PBT Dasar dan Pengurusan Strategik Pegawai PBT 1 50 24 - 26 Februari 2016 3 Hotel sekitar Pulau Pinang/Ipoh/Pahang 1. membincangkan kaedah pelaksanaan Suruhanjaya Perkhidmatan PBT (SPBT)
2. memperkemaskan model SPBT yang telah pun dibincangkan di peringkat KPKT
model SPBT perlu diputuskan dalam perbincangan akhir bengkel untuk tujuan pelaksanaan
 
7 Kursus Pengurusan Banjir Kilat Ketua Perunding Kejuruteraan Kesihatan Umum PBT 1 50 Mac 2016 3 I-KPKT menggariskan dan menyeragamkan langkah-langkah yang perlu dipatuhi PBT dalam menghadapi kejadian banjir kilat yang melanda kawasan PBT  
8 Kursus Teknikal ePBT Zon Pantai Timur (Kelantan & Terengganu) Bahagian Pengurusan Maklumat Pegawai ePBT di PBT 1 34 7 - 9 Mac 2016 3 Hotel sekitar Kota Bharu (Penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan  masalah teknikal system
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
9 Kursus Teknikal Pengurusan Portal PBT Zon Pantai Timur (Kelantan & Terengganu) Bahagian Pengurusan Maklumat Pentadbir Portal PBt 1 44 9 - 11 Mac 2016 3 Hotel sekitar Kota Bharu (Penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan  masalah teknikal system
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
10 Kursus Penaksiran Kesihatan Persekitaran Pasca Banjir di PBT bagi tahun 2016 Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai PBT 1 40 16 - 18 Mac 2016 3 I-KPKT memberi pendedahan kaedah penaksiran kesihatan persekitaran pasca banjir di kawasan PBT  
11 Kursus COMBI LA-21 di Zon Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (JPP) PBT Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai daripada agensi kerajaan berkaitan kesihatan persekitaran 1 40 22 - 24 Mac 2016 3 I-KPKT meningkatkan penglibatan JPP PBT dalam aktiviti kesihatan persekitaran, pencegahan dan pengawalan penyakit  
12 Bengkel Pemurnian KPI Pelan Transformasi PBT Bahagian Dasar dan Pengurusan Strategik Agensi kerajaan, agensi pelaksana dan ahli profesional 1 70 23 - 25 Mac 2016 3 Hotel sekitar P.Pinang/KL/Langkawi 1. mendapat maklum balas pelaksanaan di peringkat pelaksana ke atas program yang dicadangkan dalam pelan ini
2. memurnikan kaedah pelaksanaan mengikut kriteria dan jenis PBT untuk memastikan semua program yang dicadangkan kepda PBT berjaya mencapai sasaran dan okjektif
3. memurnikan semula penetapan kamus KPI untuk disesuaikan mengikut kemampuan pelaksanaan oleh PBT
 
13 Kursus Pengenalan kepada mySPATA kepada pihak PBT Ketua Perunding Kejuruteraan Kesihatan Umum PBt 1 50 April 2016 3 Dewan Kristal, KPKT 1. memberi pendedahan kepada PBT mengenai penggunaan sistem pengurusan aset tak alih (mySPATA) agar PBT dapat menambahbaik mutu perkhidmatan
2. mengenalpasti dan memahami secara terperinci mengenai mySPATA
3. memberi ruang dan peluang keapda PBT untuk bertukar serta berkongsi maklumat mengenai mySPATA
 
14 Kursus Teknikal ePBT Zon Pantai Timur (Pahang & Terengganu) Bahagian Pengurusan Maklumat Pegawai ePBT di PBT 1 30 4 - 6 April 2016 3 Hotel sekitar Kuantan (Penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan  masalah teknikal system
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
15 Kursus Program Jaminan Keselamatan Makanan di kawasan PBT Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai Kesihatan Persekitaran, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Pegawai Teknikal Aktiviti Keselamatan 1 35 4 - 6 April 2016 3 I-KPKT 1. memberi pendedahan kepada Program Jaminan Keselamatan Makanan dan kepentingannya
2. memberi pengetahuan berkaitan konsep Amalan Pengilangan Baik (GMP) dan Hazard Analysis & Control Point (HACCP)
3. aplikasi GMP dan HACCP dalam aktiviti keselamatan makanan di kawasan PBT
 
16 Kursus Teknikal Pengurusan Portal PBT Zon Pantai Timur (Pahang & Terengganu) Bahagian Pengurusan Maklumat Pentadbir Portal PBT 1 36 6 - 8 April 2016 3 Hotel sekitar Kuantan (Penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan  masalah teknikal system
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
17 Bengkel Penyediaan Garis Panduan Kawalan Denggi di PBT Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai daripada agensi-agensi kerajaan berkaitan kesihatan persekitaran 1 40 12 - 14 April 2016 3 I-KPKT mewujudkan garis panduan kawalan denggi di PBT  
18 Kursus Pengurusan Projek Bahagian Pembangunan Pegawai PBT 1 60 12 - 14 April 2016 3 I-KPKT memberi pendedahan, perbincangan dan menyemak skop, rekabentuk, senarai kuantiti (BQ) projek serta mengenal pasti keperluan sebenar projek bagi mendapat kos yang paling minimum  
19 Kursus Penyelarasan Star Rating Pengauditan Tandas untuk PBT Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai PBT dan Ahli Panel Penilai 1 40 20 - 22 April 2016 3 I-KPKT 1. menyelaras Standard Star Rating Pengauditan Tandas di kawasan PBT
2. memberi pemahaman kepada pegawai di PBT cara betul menggunakan Borang Star Rating Pengauditan Tandas di PBT di dalam Garis Panduan Kebersihan Tandas
3. Bertukar pandangan dan berkongsi maklumat berkaitan aktiviti pengauditan tandas di PBT
 
20 Bengkel Penentuan Kaedah Pembaikan Cerun untuk PBT 2016 Ketua Perunding Kejuruteraan Awam Kumpulan Pelaksana serta Pengurusan dan Pengurusan & Profesional (JA29-J54) 1 80 26 - 28 April 2016 3 I-KPKT meningkatkan kefahaman pegawai-pegawai teknikal dalam pelaksanaan kerja-kerja pemantauan, pemeriksaan, penyelenggaraan dan penambahbaikan bagi meningkatkan keselamatan cerun di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi Telah dilaksanakan pada 26 - 28 April 2016
21 Kursus Pengurusan Pusat Penyembelihan Ayam, itik dan lain-lain ungas Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 1 40 27 - 29 April 2016 3 I-KPKT 1. meningkatkan pengetahuan dan kemahiran peserta dalam pengendalian pusat penyembelihan di kawasan PBT
2. mendedahkan peserta kepada kaedah pengurusan pusat penyembelihan yang sistematik, selamat, bersih dan hygine
3. memantapkan ilmu berkaitan aspek halal seperti yang termaktub dalam akta perintah perihal dagangan (Tarif Halal) 2011
 
22 Seminar Tatacara Baharu Kaedah Pertimbangan Kelulusan Model Baharu OSC 3.0 Ketua Perunding Kawalan Kemajuan 1. agensi teknikal dalaman, 98 PBT (Jab. Bangunan, Jab. Kejuruteraan & Jab. Perancangan)
2. 16 agensi teknila luaran
3. unit OSC di 98 PBT
4. SUK (Bhg. Kerajaan Tempatan)
5. para profesional dari 11 Lembanga Profesional
1 100 Mei 2016 1 Dewan Kristal, KPKT 1. meningkatkan pemahaman kepada kaedah baru dalam pengemukaan dan pertimbangan kelulusan iaitu model baru OSC 3.0
2. memaklumkan maklumbalas/status pemakaian kaedah baru (model baru OSC 3.0) selepas dikuatkuasa dari setiap negeri/PBT
3. mendapatkan input untuk penambahbaikan seterusnya bagi kaedah baru (model baru OSC 3.0) tersebut
4. meningkatkan pemahaman kepada pengguna terhadap manual agensi dan manual pemohon bagi OSC 3.0
 
23 Kursus Sistem ePBT Bahagian Pengurusan Maklumat Pegawai Teknologi Maklumat JKT/PBT dan Pengguna Sistem ePBT 1 75 9 - 11 Mei 2016 3 I-KPKT 1. meningkatkan kefahaman pengguna dalam process flow Sistem ePBT
2. memantapkan kaedah penggunaan betul Sistem ePBT berbanding dengan amalan biasa PBT
3. menambah pengetahuan teknikal troubleshooting masalah yang timbul semasa penggunaan Sistem ePBT bagi mengunrangkan kebergantungan kepada vendor
 
24 Kursus eMohon dan ePantau Bahagian Pembangunan Pegawai PBT 1 60 9 - 11 Mei 2016 3 I-KPKT terdapat pemasalahan eMohon untuk mengekses maklumat pengurusan projek di kalantang PBT-PBT yang terlibat  
25 Kursus Teknikal ePBT Zon Tengah (Selangor, Negeri Sembilan, Melaka) Bahagian Pengurusan Maklumat Pegawai ePBT 1 34 16 - 18 Mei 2016 3 Hotel sekitar Shah Alam (Penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan masalah teknikal sistem
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung keapda vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
26 Kursus COMBI LA-21 di Zon Jawatankuasa Perwakilan Penduduk (JPP) PBT Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai daripada agensi-agensi kerajaan berkaitan kesihatan persekitaran 1 40 17 - 19 Mei 2016 3 I-KPKT meningkatkan penglibatan JPP PBT dalam aktiviti kesihtan persekitaran, pencegahan dan pengawalan penyakit  
27 Kursus Teknikal Pengurusan Portal Zon Tengah (Selangor & Negeri Sembilan) Bahagian Pengurusan Maklumat Pentadbir Portal PBt 1 46 18 -20 Mei 2016 3 Hotel sekitar Shah Alam (Penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan masalah teknikal sistem
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
28 Kursus Teknikal OSC Online Zon Tengah (Selangor & Negeri Sembilan) Bahagian Pengurusan Maklumat Pegawai OSC di PBT 1 50 23 - 25 Mei 2016 3 Hotel sekitar Shah Alam (Penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan masalah teknikal sistem
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
29 Kursus Pematuhan Undang-undang Kecil Akses OKU dan SPAH di bawah UKBS 1984 Ketua Perunding Kejuruteraan Awam Pegawai pengurusan dan professional serta kumpulan sokongan daripada PBT seluruh Malaysia dan JKT 1 80 24 - 26 Mei 2016 3 I-KPKT 1. memberi pendedahan kepada peserta tentang pematuhan Undang-undang Kecil (UKK)  di bawah Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS) 1984 bagi menyediaan akses Orang Kurang Upaya (OKU) dan pelaksanaan Sistem Pengumpulan dan Penggunaan Semula Air Hujan (SPAH)
2. memperkenalkan para peserta tentang kaedah untuk menyemak dan memastikan pematuhan UKBS 1984 bagi penyediaan akses OKU dan pelaksanaan SPAH dalam pembangunan baharu
3.memberi pendedahan kepada peserta contoh-contoh terbaik berkenaan penyediaan akses kepada golongan OKU dan pemasangan SPAH di dalam sesebuah projek pembinaan
Ditunda kepada 26 - 28 Julai 2016
30 Kursus Sistem ePBT Bahagian Pengurusan Maklumat Pegawai Teknologi Maklumat JKT/PBT dan Pengguna Sistem ePBT 1 75 30 Mei - 1 Jun 2016 3 I-KPKT 1. meningkatkan kefahaman pengguna dalam process flow Sistem ePBT
2. memantapkan kaedah penggunaan betul Sistem ePBT berbanding dengan amalan biasa PBT
3. menambah pengetahuan teknikal troubleshooting masalah yang timbul semasa penggunaan Sistem ePBT bagi mengunrangkan kebergantungan kepada vendor
 
31 Kursus Penangkapan dan Pelupusan Anjing Terbiar di kawasan PBT Ketua Perunding Kesihatan Pesekitaran Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 1 80 31 Mei - 2 Jun 2016 3 I-KPKT 1. memberi pendedahan berkaitan kaedah penangkapan dan pelupusan angjing
2. memberi pendedahan berkaitan kaedah pengendalian kacauganggu daripada anjing terbiar
3. memberi pendedahan kaedah pengendalian penangkapan dan tindakan susulan terhadap anjing terbiar supaya berperikemanusiaan
 
32 Kursus Penyelarasan Star Rating Pengauditan Tandas untuk PBT Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai PBT dan Ahli Panel Penilai 1 40 1 - 3 Jun 2016 3 I-KPKT 1. menyelaras Standard Star Rating Pengauditan Tandas di kawasan PBT
2. memberi pemahaman kepada pegawai di PBT cara betul menggunakan Borang Star Rating Pengauditan Tandas di PBT di dalam Garis Panduan Kebersihan Tandas
3. Bertukar pandangan dan berkongsi maklumat berkaitan aktiviti pengauditan tandas di PBT
 
33 Kursus Teknikal ePBT Zon Tengah (Perak) Bahagian Pengurusan Maklumat Pegawai ePBT 1 36 6 - 8 Jun 2016 3 Hotel di sekitar Ipoh (penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan masalah teknikal sistem
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
34 Kursus Program Jaminan Keselamatan Makanan di kawasan PBT Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai Kesihatan Persekitaran, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Pegawai Teknikal Aktiviti Keselamatan 1 35 6 - 8 Jun 2016 3 I-KPKT 1. memberi pendedahan kepada Program Jaminan Keselamatan Makanan dan kepentingannya
2. memberi pengetahuan berkaitan konsep Amalan Pengilangan Baik (GMP) dan Hazard Analysis & Control Point (HACCP)
3. aplikasi GMP dan HACCP dalam aktiviti keselamatan makanan di kawasan PBT
 
35 Kursus Teknikal Pengurusan Portal PBT Zon Tengah (Perak) Bahagian Pengurusan Maklumat Pentadbir Portal PBT 1 40 8 - 10 Jun 3 Hotel sekitar Ipoh (penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan masalah teknikal sistem
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
36 Kursus Teknikal OSC Online Zon Tengah (Perak) Bahagian Pengurusan Maklumat Pegawai OSC di PBT 1 40 13 - 15 Jun 2016 3 Hotel sekitar Ipoh (penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan masalah teknikal sistem
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
37 Kursus Semakan Garis Panduan Star Rating Tandas Awam di PBT Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai PBT 1 40 20 - 22 Julai 2016 3 I-KPKT 1.  menyelaras garispanduan Star Rating Tandas di kawasan PBT
2. bertukar pandangan dan berkongsi maklumat dengan pihak PBT
 
38 Kursus Pengursan Projek Bahagian Pembangunan Pegawai PBT 1 60 26 - 28 Julai 2016 3 I-KPKT memberi pendedahan, perbincangan dan menyemak skop, rekabentuk, senarai kuantiti (BQ) projek serta mengenal pasti keperluan sebenar projek bagi mendapat kos yang paling minimum  
39 Kursus Penangkapan dan Pelupusan Anjing Terbiar di kawasan PBT Ketua Perunding Kesihatan Pesekitaran Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 1 80 26 - 28 Julai 2016 3 I-KPKT 1. memberi pendedahan berkaitan kaedah penangkapan dan pelupusan angjing
2. memberi pendedahan berkaitan kaedah pengendalian kacauganggu daripada anjing terbiar
3. memberi pendedahan kaedah pengendalian penangkapan dan tindakan susulan terhadap anjing terbiar supaya berperikemanusiaan
 
40 Seminar Tatacara Baharu Kaedah Pertimbangan Kelulusan Model Baharu OSC 3.0 Ketua Perunding Kawalan Pemajuan 1. agensi teknikal dalaman, 98 PBT (Jab. Bangunan, Jab. Kejuruteraan & Jab. Perancangan)
2. 16 agensi teknila luaran
3. unit OSC di 98 PBT
4. SUK (Bhg. Kerajaan Tempatan)
5. para profesional dari 11 Lembanga Profesional
1 100 Ogos 2016 1 Dewan Kristal, KPKT 1. meningkatkan pemahaman kepada kaedah baru dalam pengemukaan dan pertimbangan kelulusan iaitu model baru OSC 3.0
2. memaklumkan maklumbalas/status pemakaian kaedah baru (model baru OSC 3.0) selepas dikuatkuasa dari setiap negeri/PBT
3. mendapatkan input untuk penambahbaikan seterusnya bagi kaedah baru (model baru OSC 3.0) tersebut
4. meningkatkan pemahaman kepada pengguna terhadap manual agensi dan manual pemohon bagi OSC 3.0
 
41 Seminar Tatacara Baharu Kaedah Pertimbangan Kelulusan Model Baharu OSC 3.0 Ketua Perunding Kawalan Pemajuan 1. agensi teknikal dalaman, 98 PBT (Jab. Bangunan, Jab. Kejuruteraan & Jab. Perancangan)
2. 16 agensi teknila luaran
3. unit OSC di 98 PBT
4. SUK (Bhg. Kerajaan Tempatan)
5. para profesional dari 11 Lembanga Profesional
1 100 Ogos 2016 1 Dewan Kristal, KPKT 1. meningkatkan pemahaman kepada kaedah baru dalam pengemukaan dan pertimbangan kelulusan iaitu model baru OSC 3.0
2. memaklumkan maklumbalas/status pemakaian kaedah baru (model baru OSC 3.0) selepas dikuatkuasa dari setiap negeri/PBT
3. mendapatkan input untuk penambahbaikan seterusnya bagi kaedah baru (model baru OSC 3.0) tersebut
4. meningkatkan pemahaman kepada pengguna terhadap manual agensi dan manual pemohon bagi OSC 3.0
 
42 Kursus Program Jaminan Keselamatan Makanan di kawasan PBT Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai Kesihatan Persekitaran, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Pegawai Teknikal Aktiviti Keselamatan 1 35 8 - 10 Ogos 2016 3 I-KPKT 1. memberi pendedahan kepada Program Jaminan Keselamatan Makanan dan kepentingannya
2. memberi pengetahuan berkaitan konsep Amalan Pengilangan Baik (GMP) dan Hazard Analysis & Control Point (HACCP)
3. aplikasi GMP dan HACCP dalam aktiviti keselamatan makanan di kawasan PBT
 
43 Bengkel Audit Keselamatan Jalan Peringkat 5 (RSA stage 5) untuk PBT Sabah dan Sarawak Ketua Perunding Kejuruteraan Awam  Kumpulan Pelaksana serta Pengurusan dan Pengurusan & Profesional (JA29 - J54) 1 50 16 - 18 Ogos 2016 3 institut latihan awam sekitar kawasan Miri atau Kuching, Sarawak atau Kota Kinabalu, Sabah 1. membimbing dan membantu PBT meningkatkan tahap pemahaman berkaitan prosedur audit keselamatan jalan
2. melatih para peserta cara melaksanakan audit keselamatan jalan dan penyediaan permohonan peruntukan
3. memberi pendedahan secara visual dan praktikal kepada pegawai-pegawai PBT berkenaan audit keselamatan jalan
 
44 Kursus Teknikal Pengurusan Portal PBT Zon Selatan (Johor & Melaka) Bahagian Pengurusan Maklumat Pentadbir Portal PBT 1 50 22 - 24 Ogos 2016 3 Hotel sekitar Johor Bharu (penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan masalah teknikal sistem
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
45 Kursus Kebersihan Pasar Awam dan Pasar Sejahtera Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 1 40 23 - 25 Ogos 2016 3 I-KPKT 1. menambah pengetahuan dalam menguruskan pasar awam di kawasan PBT khususnya dalam aspek kebersihan dan keselamatan pasar ke arah Pasar Sejahtera
2. meningkatkan kemahiran dalam merancang dan mengurus dengan lebih efektif
3. meningkatkan kesedaran, peranan dan tanggungjawab anggota PBT dalam meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan pasar
 
46 Kursus Teknikal OSC Online Zon Selatan (Johor & Melaka) Bahagian Penguruan Maklumat Pegawai OSC di PBt 1 48 24 - 26 Ogos 2016 3 Hotel sekitar Johor Bharu (penginapan peserta di bawah tanggungan PBT) 1. membantu PBT menyelesaikan masalah teknikal sistem
2. PBT boleh menguruskan sistem sendiri tanpa bergantung kepada vendor
3. menyelesaikan masalah secara on site case study dengan lawatan ke PBT
 
47 Kursus eMohon dan ePantau Bahagian Pembangunan Pegawai PBT 1 60 4 - 6 Oktober 2016 3 I-KPKT terdapat pemasalahan eMohon untuk mengekses maklumat pengurusan projek di kalantang PBT-PBT yang terlibat  
48 Bengkel Pemetaan dan Penentuan Tahap Bahaya dan Risiko Cerun PBT Sabah dan Sarawak Ketua Perunding Kejuruteraan Awam Kumpulan pelaksana serta pengurusan dan pengurusan & profesional (JA29 - J54) 1 50 11 - 13 Oktober 2016 3 institut latihan awam sekitar kawasan Miri atau Kuching, Sarawak atau Kota Kinabalu, Sabah membimbing dan membantu PBT dan pegawai teknikalnya dalam menghasilkan pemetaan dan penentuan tahap bahaya cerun di kawasan PBT  
49 Kursus Kebersihan Pasar Awam dan Pasar Sejahtera Ketua Perunding Kesihatan Persekitaran Pegawai Kesihatan Persekitaran dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran 1 40 11 - 13 Oktober 2016 3 I-KPKT 1. menambah pengetahuan dalam menguruskan pasar awam di kawasan PBT khususnya dalam aspek kebersihan dan keselamatan pasar ke arah Pasar Sejahtera
2. meningkatkan kemahiran dalam merancang dan mengurus dengan lebih efektif
3. meningkatkan kesedaran, peranan dan tanggungjawab anggota PBT dalam meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan pasar
 
50 Kursus Pengurusan Portal PBT Bahagian Pengurusan Maklumat Pengurus Portal di PBT 1 105 26 - 28 Oktober 2016 3 I-KPKT 1. meningkatkan kefahaman pentadbir dalam pengurusan portal
2. memantapkan rasa tanggungjawab pentadbir portal PBT dalam pengemaskinian maklumat di portal rasmi
3. menambah pengetahuan pentadbir portal dalam penggunaan Sistem Pengurusan Kandungan (CMS) bagi mengurangkan kebergantungan kepada vendor
 
51 Kursus Pengurusan Portal PBT Bahagian Pengurusan Maklumat Pengurus Portal di PBT 1 105 7 - 9 November 2016 3 I-KPKT 1. meningkatkan kefahaman pentadbir dalam pengurusan portal
2. memantapkan rasa tanggungjawab pentadbir portal PBT dalam pengemaskinian maklumat di portal rasmi
3. menambah pengetahuan pentadbir portal dalam penggunaan Sistem Pengurusan Kandungan (CMS) bagi mengurangkan kebergantungan kepada vendor
 
 

 
 

  •  
  • Print
  • Email this page